Formy ochrony przyrody

Nasza ocena:

5
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4704
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy ochrony przyrody - strona 1 Formy ochrony przyrody - strona 2 Formy ochrony przyrody - strona 3

Fragment notatki:


Dodatkowo w materiale znajdują się dwie barwne prezentacje wykonane na zaliczenie ćwiczeń z w/w przedmiotu, dotyczące parków narodowych: Białowieski Park Narodowy i Ojcowski Park Narodowy.


FORMY OCHRONY PRZYRODY
parki narodowe,
rezerwaty przyrody,
parki krajobrazowe,
obszary NATURA 2000,
użytki ekologiczne,
pomniki przyrody,
stanowiska dokumentacyjne,
obszary chronionego krajobrazu,
zespoły przyrodniczo - krajobrazowe,
ochrona gatunkowa.
PARK NARODOWY
najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce
chroni zasoby i procesy przyrodnicze dużych obszarów o wybitnych walorach, gdzie przyroda jest stosunkowo najlepiej zachowana
na terenie parku prawnie ograniczona jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, osiedlania się oraz pozostałej ingerencji człowieka
udostępniany jest on w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych i sportowych, w zakresie który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku
„ Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej, walorów przyrody ożywionej oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych: roślin, zwierząt i grzybów.”
na powierzchni parku wyróżnia się trzy obszary różniące się zastosowaniem odrębnych metod ochrony przyrody:
strefa ochrony ścisłej
strefa ochrony częściowej
strefa ochrony krajobrazowej
na obszarach graniczących z parkiem wyznacza się obszar zwany otuliną
na terenie Polski wyróżnia się 23 Parki Narodowe o powierzchni 317 299,3 ha;
planowane jest również utworzenie trzech kolejnych parków:
Jurajski Park Narodowy
Mazurski Park Narodowy
Turnicki Park Narodowy
finansowane są z budżetu centralnego i są nadzorowane przez Samodzielny Wydział ds. Obszarów Natura 2000 i Parków Narodowych
utworzenie parku, zmiana jego granic lub likwidacja następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
obszary takie zajmują różnej wielkości tereny - zwykle rozległe, obejmujące pełne jednostki środowiska naturalnego (doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska)
są to obszary wartościowe pod względem możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem
PARKI KRAJOBRAZOWE
obszary takie chronione ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe
ich celem jest zachowanie w/w wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju
w Polsce znajduje się 120 tego typu parków
ZESPOŁY PRZYRODNICZO - KRAJOBRAZOWE
są to fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego, zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne
wyznaczane w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości przyrodniczych, kulturowych i estetycznych


(…)

…: jesiotr zachodni, różanka, pocierniec, kiełb białopłetwy, iglicznia, babka piaskowa, głowacz pręgopłetwy
płazy: wszystkie gatunki (traszka grzebieniasta, salamandra plamista, żaba trawna, kumak górski, rzekotka drzewna)
gady: wszystkie gatunki (padalec, żmija zygzakowata, żółw błotny, zaskroniec zwyczajny)
ptaki: alka, głuszec, bocian biały, bocian czarny, cietrzew, dzięcioł, mewa, lelek, kormoran…
… gatunków gadów
12 gatunków płazów
44 gatunki ssaków
Do zwierząt, które najliczniej występują na terenie
Białowieskiego Parku Narodowego należą:
ŻUBR JELEŃ WILK
JENOT LIS DZIK
BÓBR KOSZATKA GRONOSTAJ
KUNA ŁASICA TCHÓRZ
ŻURAW DZIĘCIOŁ BOCIAN CZARNY
TRÓJPALCZASTY
ZASKRONIEC JASZCZURKA
ZWINKA
Symbolem Białowieskiego Parku Narodowego
jest żubr – największy ssak lądowy Europy.
Puszcza Białowieska okazała…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz