Siedlisko przyrodnicze

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

w zachowaniu zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali...

Obszary sieci Natura 2000 - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt...

Konstrukcja normatywna ochrony gatunkowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania...

Państwowy monitoring środowiska

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

i krajobrazowej, w tym typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania wspólnoty...