Obszary sieci Natura 2000 - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obszary sieci Natura 2000 - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Obszary sieci Natura 2000
obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP)
specjalne obszary ochrony siedlisk (SOOS)
Natura 2000 w Polsce - 957 obiektów o powierzchni stanowiącej 20% powierzchni kraju
obszary NATURA 2000 - elementy sieci:
Obszar specjalnej ochrony ptaków - obszar wyznaczony zgodnie z przepisami UE do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia w dowolnym stadium rozwoju.
ochrona Zimorodka - zwanego polską papugą
Załącznik I Dyrektywy Ptasiej - Polska zgłosiła do niego 80 gatunków ptaków
Obecnie każda instytucja musi wykazać że nie zagraża obszarowi NATURA 2000
141 obiektów - 17,5% powierzchni kraju
Specjalny obszar ochrony siedlisk - obszar wyznaczony zgodnie z przepisami prawa UE w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt w celu odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu chrony tych gatunków
Załącznik I Dyrektywy Siedliskowej - rodzaje siedlisk przyrodniczych zagrożonych oraz reprezentatywnych dla regionów biogeograficznych Europy - łącznie 197 dla Europy, w tym 68 z Polski
823 obiekty - 8,37% powierzchni kraju
Instrumenty realizacji celów NATURY 2000
oceny oddziaływania na środowisko
plany ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków dla których utworzono obszar Natura 2000
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz