Dyrektywa Ptasia

Opracowanie na egzamin

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Leszek Jerzak
 • Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2688

oraz 94/24/EWG) nazywana powszechnie Dyrektywą Ptasią - Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992...

Obszary sieci Natura 2000 - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Zimorodka - zwanego polską papugą Załącznik I Dyrektywy Ptasiej - Polska zgłosiła do niego 80 gatunków...

Wykład - Dyrektywy

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

Dyrektywa Ptasia Dyrektywa 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków, zwana Dyrektywą ptasią...

Obszary chronione

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Andrzej Raczyk
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1106

i zwierząt Obszary specjalnej ochrony ptaków tworzone na podstawie Dyrektywy Ptasiej dla ochrony wielkich...

Natura 2000 w Polsce-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Barbara Jadczak
 • Ekologia i ochrona przyrody
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

, roślin i grzybów. XV. Dyrektywa ptasia. Jej postanowienia dotyczą: 1) pod względem taksonomicznym...