Dyrektywa Ptasia

note /search

Opracowanie na egzamin

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2779

oraz 94/24/EWG) nazywana powszechnie Dyrektywą Ptasią - Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992...

Wykład - Dyrektywy

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ochrona przyrody
Pobrań: 77
Wyświetleń: 819

Dyrektywa Ptasia Dyrektywa 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków, zwana Dyrektywą ptasią...

Obszary chronione

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1295

i zwierząt Obszary specjalnej ochrony ptaków tworzone na podstawie Dyrektywy Ptasiej dla ochrony wielkich...