Dyrektywa Siedliskowa

note /search

Ochrona przyrody

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2534

: - dyrektywy ptasiej OSO -dyrektywy siedliskowej SOO Na podstawie zapisów dyrektywy siedliskowej minister...

Obszary chronione

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1295

), tworzone na podstawie Dyrektywy Siedliskowej dla ochrony typów siedlisk przyrody, gatunków roślin...

Opracowanie na egzamin

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2779

również Dyrektywą Siedliskową lub Dyrektywą Habitatową. Dyrektywa Ptasia Dyrektywa Ptasia (Directive on the...

Wykład - Dyrektywy

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ochrona przyrody
Pobrań: 77
Wyświetleń: 819

lub ekspertyz, które powinny przyczynić się do wzrostu efektywności ochrony ptaków. Dyrektywa siedliskowa...

Natura 2000 w Polsce-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Ekologia i ochrona przyrody
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

, jak i takie, na które można pod pewnymi warunkami polować. Dyrektywa siedliskowa. Podstawowym celem Dyrektywy Siedliskowej jest ochrona...