Państwowy monitoring środowiska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Państwowy monitoring środowiska - strona 1 Państwowy monitoring środowiska - strona 2

Fragment notatki:

Państwowy monitoring środowiska Państwowy monitoring środowiska - system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska + gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o środowisku Gromadzi systematycznie dane dla organów administracyjnych i dla społeczeństwa Informacje te dotyczą: Jakości elem. przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska określonych przepisami poziomów, w tym o ich przekroczeniach, Występujących zmianach jakości elem. przyrodniczych i przyczynach tych zmian, w tym powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem elem. przyrodniczych. Segmenty monitoringu środowiska Jakości środowiska (obejmujący monitoring jakości powietrza, wód śródlądowych, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego RP, gleby i ziemi, hałasu, pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego, lasów, przyrody oraz zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, Emisji (emisja do powietrza, wód oraz gospodarkę odpadami) Ocen i prognoz Stanu zasobów środowiska, w tym lasów, Przyrodniczy, polegający na obserwacji i ocenie stanu oraz zachądzących zmian w składnikach różnorodności biologicznej i krajobrazowej, w tym typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania wspólnoty. Programy monitoringu: wieloletnie opracowuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zatwierdza MŚ wojewódzkie opracowuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska, zatwierdza GIOŚ Dane do monitoringu pochodzą: Z danych statystycznych Uzyskane od innych podmiotów (głównie organów administracji, które mają obowiązek udostępniania danych dla potrzeb monitoringu) Dane w ramach monitoringu to informacje o środowisku i podlegają ujawnieniu na zasadach ogólnych Dodatkowo w formie elektronicznej dane dotyczące:(nie wiem skąd to wzięte? Brak w książce) Stref jakości powietrza, wyników ocen poziomu stężenia substancji zanieczyszczających Wyniki okresowych badań jakości gleby i terenów gdzie przekroczono standardy Map akustycznych Oceny poziomów pól elektromagnetycznych i terenów gdzie przekroczone dozwolone wielkości Poboru wód Wyników badań kontrolnych jakości wód powierzchniowych i podziemnych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz