Plan ochrony

note /search

Obszary Natura 2000

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 826

obszaru Cel Przedmiot ochrony Plan ochrony - sporządza organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000...

Formy ochrony obszarowej

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1015

SP (w zakresie mienia pozostającego w trwałym zarządzie PN) Realizacja ustaleń planu ochrony...

Obszary prawnie chronione- opracowanie

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1148

nim dyrektor parku, który dla potrzeb administracji parku i ochrony przyrody sporządza plan ochrony parku...

Fitoindykacja - wykład

  • Politechnika Gdańska
  • Roślinność regionalna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 4571

przestrzennego lub planów ochrony. Rezultatem waloryzacji jest mapa. Na kt wyróżnia się obszary najcenniejsze...