Fitoindykacja - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 4550
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fitoindykacja - wykład - strona 1

Fragment notatki:


Wykład 27.03 Fitoindykacja-  na podst wskaźników roślinnych można wnioskować na temat  ogólnych warunków  siedliskowych, stopnia antropogenicznego przekształcenia środowiska, ponieważ większość gat  roślin ma w stos do warunków środ ściśle określone wymagania. Liczby wskaźnikowe Zarzyckieg o- dla 2tys gat trwale zadomowionych w PL przypisano zakres  czynników środ, w kt gat posiada optimum występowania. Szacowanie w 5st skali. Dobrą podst do  wnioskowania o siedliskach są mapy roślinności.  Zbiorowiska roślinne-  indykatory warunków  środ. Zbiorowiska wodne- indykatory st zanieczyszczenia wód. Waloryzacja przyrodnicza- podst jest inwentaryzacja różnych elementów przyrody, fauny, flory.  Musi ona być wykonana w celu sporządzenia planów zagosp przestrzennego lub planów ochrony.  Rezultatem waloryzacji jest mapa. Na kt wyróżnia się obszary najcenniejsze przyr, cenne przyr, o  małych walorach przyr.  Ochrona przyrody- znajomość wymagań siedliskowych, warunków rozwoju i naturalnej dynamiki  poszczególnych zbiorowisk rośl, podlegających ochronie pozwala na opracowanie skutecznego  planu ochrony (ochrona czynna- np. przywrócenie ekstensywnego użytkowania zbiorowisk półnat,  polepszenie warunków wodnych,  dotworzenie właściwej struktury wiekowej i zwarcia  drzewostanu w lasach, usunięcie gat inwazyjnych) Monitoring- skuteczność form ochrony, monitorowanie zmian rośinności w rezerwatach, PN i  obszarach Natura2000.  Kształtowanie krajobrazu-  odtworzenie właściwych w krajobrazie gł miedzy udziałem  powierzchniowych pól, lasów i terenów zurbanizowanych (tzw rozwój zrównoważony)  *rozpoznanie stanu obecnego i potencjalnych możliwości siedlisk *kształtowanie powierzchni  leśnych *optymalizacja rolnictwa *przekształcenie nieużytków *właściwa lokalizacja inwestycji  *planowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacji *zapobieganie niekorzystnym zmianom  degenerującym  Rośliny specjalnego przeznaczenia- odporne na niekorzystne warunki na terenach zurbanizowanych Prognozowanie zmian- obserwacje zmian z czasie i ich przyczyn pozwala na prognozowanie zmian,  kt mogą nastąpić jeśli zmienią się warunki lub sposób użytkowania *wiedza o zbiorowiskach  *dynamika zbiorowisk *dynamiczne kręgi zbiorowisk *tendencja sukcesyjna w zbiorowiskach Planowanie rekreacji- powinno być poprzedzone rozpoznaniem atrakcyjności szaty roślinnej ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz