Ochrona czynna

Ochrona przyrody - wykład 7

  • Politechnika Gdańska
  • dr Michael Herbich
  • Ochrona przyrody
Pobrań: 56
Wyświetleń: 994

czynnej lub ochronie krajobrazowej. Ochrona ścisła polega na nieingerencji w naturalne procesy, ochrona...

Korozja metali - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Maria Rosiek
  • Wentylacja i pożarnictwo
Pobrań: 273
Wyświetleń: 896

ochrony czynnej i bier­nej. Metoda ochrony czynnej polega na zmianie warunków proce­su korozyjnego...

Fitoindykacja - wykład

  • Politechnika Gdańska
  • dr Afranowicz
  • Roślinność regionalna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 4431

na opracowanie skutecznego planu ochrony (ochrona czynna- np. przywrócenie ekstensywnego użytkowania zbiorowisk...