Ochrona czynna

note /search

Ochrona przyrody - wykład 7

  • Politechnika Gdańska
  • Ochrona przyrody
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1113

czynnej lub ochronie krajobrazowej. Ochrona ścisła polega na nieingerencji w naturalne procesy, ochrona...

Korozja metali - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Wentylacja i pożarnictwo
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1092

ochrony czynnej i bier­nej. Metoda ochrony czynnej polega na zmianie warunków proce­su korozyjnego...

Fitoindykacja - wykład

  • Politechnika Gdańska
  • Roślinność regionalna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 4550

na opracowanie skutecznego planu ochrony (ochrona czynna- np. przywrócenie ekstensywnego użytkowania zbiorowisk...