Roślinność regionalna

note /search

Zbiorowiska murawowe

 • Politechnika Gdańska
 • Roślinność regionalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1505

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Cechy siedliska: podłoże jałowe, bez wz. wapnia, mała pojemność wodna, duża pojemność powietrzna, stosunkowo dobre warunki wodne, nagrzewanie podłoża. Czynniki ograniczające dla roślin: niska trofia, niestabilne podłoże, wiatr, zalewanie

Fitoindykacja , ekologiczne liczby Zarzyckiego

 • Politechnika Gdańska
 • Roślinność regionalna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1722

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Ekologiczne liczby wskaźnikowe Zarzyckiego: dla 2000 gatunków trwale zadomowionych we Florze Polski przypisano zakres czynników środowiskowych, w którym gatunek posiada optimum występowania. Natężenie czynników szacowane w 5- stopniowej skali.

Fitocenoza - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Roślinność regionalna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1456

Wykład 21.02 Fitocenoza = zbiorowisko roślinne Zespół roślinny- zbiorowisko roślinne+ określone gatrośłin, kt go oddzielają i odrózniaja swoistym  składem, posiada gat charakterystyczne. Zespół rośl= zbiorowiska rośl ALE zbiorowiska...

Fitoindykacja - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Roślinność regionalna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 4620

Wykład 27.03 Fitoindykacja-  na podst wskaźników roślinnych można wnioskować na temat  ogólnych warunków  siedliskowych, stopnia antropogenicznego przekształcenia środowiska, ponieważ większość gat  roślin ma w stos do warunków środ ściśle określone wymagania. Liczby wskaźnikowe Zarzyckieg o- dla...

Roslinnosc wydmowa - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Roślinność regionalna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1659

Wykład 13.03 Murawy napiaskowe na wydmach-*podłoże jałowe bez związków wapnia *małą pojemność  wodna *stosunkowo db warunki wodne *nagrzewanie podłoża *NaCl ulega wyługowaniu Czynniki ograniczające dla roślin- niska trofia, wiatr, niestabilne podłoże, zalewanie wodą  morską, wzmożone parowanie Pr...

Podstawowe definicje i pojęcia

 • Politechnika Gdańska
 • Roślinność regionalna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1393

Notatka porusza między innymi zgadanienia takie jak: Flora- ogół gatunków (i innych ewolucyjnie wyodrębnionych i ekologiczno- genetycznie określonych typów populacji) występujących na pewnym erytorium w określonym czasie. Flora Polski liczy niecałe 3000 gatunków