Roslinnosc wydmowa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Roslinnosc wydmowa - wykład - strona 1 Roslinnosc wydmowa - wykład - strona 2

Fragment notatki:


Wykład 13.03 Murawy napiaskowe na wydmach-*podłoże jałowe bez związków wapnia *małą pojemność  wodna *stosunkowo db warunki wodne *nagrzewanie podłoża *NaCl ulega wyługowaniu Czynniki ograniczające dla roślin- niska trofia, wiatr, niestabilne podłoże, zalewanie wodą  morską, wzmożone parowanie Przystosowanie roślin wydmowych- budowa kseromorficzna (min powierzchnia parowania,  zwijanie liści), budowa sukulentowa (gromadzenie wody w tkance wodonośnej), rozległy  system korzeniowy (stabilizacja, duży zasięg), rośliny odporna na zasypywanie i  odsypywanie (szybki wzrost, piętrowa budowa, odsłonięte pędy, mikoryza- współżycie z  bakteriami brodawkowatymi, grzybami) Wydma przednia- (sukulenty) rukwiel nadmorska, honkenia piaskowa Wydma biała- (kępy traw) piaskownica zwyczajna, wydmuchrzyca piaskowa, mikołajek  nadmorski Wydma szara (początek procesu glebotwórczego) kostrzewa, kocanki piaskowe, mchy i  porosty, krzewinki Zbiorowiska ruderalne- towarzyszą człowiekowi, powstają tam gdzie czł doprowadził do  zniszczenia naturalnej szaty roślinnej, podłoże silnie przekształcone, wzbogacone w  rozpuszcz sole mineralne (azot i fosfor), przypłocia, obrzeża dróg, nasypy, śmietniska  *apofity- gat rodzime wywodzące się z naturalnych zbiorowisk roślinnych (pokrzywa, perz,  łopian) *antropofity- gat obcego pochodzenia, zawleczone świadomie lub nie przez człowieka  na dany teren (ślaz dziki, jasnota biała) *archeofity- najstarsze gat, towarzyszyły uprawom  *kenofity- przybyły po XVw  (niecierpek, nawłoć) *diafity- w uprawie dziczeją, nie są trwale  zadomowione (pomidor, jeżyna) Gat pionierskie- opanowują wolną przestrzeń, duża produkcja nasion, szybko rozwój, gat  jednoroczne, krótki cykl żyicowy, opanowują siedlisko na krótko i ulegają konkurencji gat  wieloletnim zbiorowiska segetalne- towarzyszą uprawom, powstają spontanicznie w warunkach skrajnej  antropopresji, pojawiają się samorzutnie w uprawach roślin jako chwasty, byliny korzeniące  się b głęboko, odporne na rozrywanie i cięcie presja człowieka- coroczna orka, nawożenie, okopywanie, wysiew nasion gat uprawnych,  środki chwastobójcze zbiorowiska pól uprawnych *upraw zbożowych- sezonowy rozwój bez ingerencji, wegetacja  od wiosny do sierpnia, nasiona trafiają do gleby wraz z sianym ziarnem, gł archeofity,  najlepsze są uprawy ozime, aspekt: wiosenny, letni, ścierniskowy, chwasty: mak, chaber,  wyka, kąkol  *upraw okopowych- okopywanie, wegetacja b krótka, nasiona kiełkują w banku  nasion w glebie, kenofity i archeofity, nawożone, pojawiają się gat ruderalne, pola uprawne,  ogródki przydomowe, chwasty: przetacznik, rdest, jasnota, chwastnica.  Działalność człowieka może być: *bezpośrednia- karczowanie, koszenie, deptanie, 

(…)

…, łęgi i olsy-zanik siedlisk, szuwary i
zbiorowiska wodne -ubożenie składu gat, torfowiska- proces murszenia torfu
Rozwój rolnictwa- powiększanie powierzchni upraw, zanik tradycyjnych sposobów uprawy,
intensywna gosp rolna, chemiczne środki ochrony roślin- niszczenie żyznych siedlisk,
zmniejszenie różnorodności biologicznej, ubożenia gat
Zmiany sposobu gospodarowania- *intensyfikacja uprawy (zbiorowiska półnat przekształcają
się w antropogeniczne, zmniejszenie różnorodności biologicznej) *zaniechanie
gospodarowania (rozwój ziołorośli, krzewów i drzew, trzcinowiska) *eutrofizacja (rozwój gat
o wyższych wymaganiach troficznych, zanikają te podstawowe)
Leśnictwo- zalesianie zbiorowisk otwartych, gruntów porolnych, niewłaściwa gospodarka w
lasach (zręby zupełne, monokultury, gat niezgodne siedliskowo), wprowadzenie gat obcych
Eksploatacja tofru- wydobycie w celach opałowych, farmakologicznych- zaburzenie struktury
i równowagi hydrologicznej, ,murszenie, procesy sukcesji, osuszanie, wydzielanie CO2.
Presja turystyczna- rozbudowa miejscowości, rozwój infrastruktury, zabudowa rekreacyjna,
deptanie, zaśmiecanie, zanieczyszczanie, niszczenie wydm, solnisk, brzegów jezior, borów.
Wykład 20.03
Oligotroficzne- woda…
… tkanka wodna, np. babka nadmorska, muchotrzew solniskowy, świbka
nadmorska
Zbiorowiska źródliskowe- tereny zalane wodą db natlenioną, podłoże niewapienne, pospolite
na wysiękach, zagłębieniach wśród olsów i łęgów, w górach źródliska bogate w gat mchów,
na nizinach rośliny naczyniowe, np. rzeżucha gorzka.

… eutrof, dominuje
kosaciec żółty
Zbiorowiska halofilne, solniskowe- obfitują w łatwo roszpuszcz sole, głównie chlorki, fauna
szuwarowo- łąkowa, tworzą się w regionie nadmorskim, w śródlądowym przy słonych
źródłach, kopalniach soli, halofity potrafią przetrwać dużą koncentrację soli dzięki dużemu
ciśnieniu osmotycznemu, niewielkie o przyziemnym wzroście, małe liście gromadzą sole,
silnie rozbudowana…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz