Trzęsienia ziemi-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trzęsienia ziemi-wykład - strona 1 Trzęsienia ziemi-wykład - strona 2 Trzęsienia ziemi-wykład - strona 3

Fragment notatki:


  1 TRZ Ę SIENIA ZIEMI  Trz ę sienie ziemi   – naturalny krótkotrwały wstrząs ośrodka skalnego pochodzący z głębi  Ziemi i rozchodzący się w postaci fal sejsmicznych po   powierzchni Ziemi i w jej wnętrzu.  Trzęsienia mają swoje źródło we wnętrzu Ziemi.   Źródło to nazywamy  ogniskiem .     JeŜeli znajduje się ono na głębokości:  •  300 km -    trz ę sienie gł ę bokie     (najgłębsze na 700 km)      Hipotetyczny punkt z którego biorą swój początek   fale sejsmiczne to  hipocentrum (ognisko.)    Punkt na powierzchni Ziemi znajdujący się  bezpośrednio nad hipocentrum to  epicentrum.   Obszar leŜący wokół epicentrum, w którym   trzęsienie jest najmocniej odczuwalne,   nosi nazwę  obszaru epicentralnego                   2 Energia wyzwolona w wyniku trzęsienia ziemi przemieszcza się w głębi Ziemi i na jej  powierzchni w postaci fal sejsmicznych róŜnego typu. WyróŜnia się fale  przestrzenne i  powierzchniowe    Fale  przestrzenne:  1. podłu Ŝ ne  (P – primary)-  ich ruch polega na zmianie objętości (zagęszczanie i rozrzedzanie  cząsteczek ośrodka) Do epicentrum docierają jako pierwsze.                        2.  poprzeczne  (S – secondary) –  do epicentrum docierają po falach podłuŜnych; ruch cząstek  – prostopadle do kierunku rozchodzenia się drgań; (rozchodzą się tylko w ciałach stałych)                  W momencie dotarcia do powierzchni fal przestrzennych powstają  fale powierzchniowe  (L).    To głównie one są odpowiedzialne za zniszczenia powstałe w trakcie trzęsienia ziemi.    Fale  powierzchniowe:  1.  Rayleigha  – drgają tak jak powierzchnia wody do której wrzucono kamień. Cząsteczki  skalne poruszają się po elipsie pionowo ustawionej do kierunku rozchodzenia się fali                                 Lord Rayleigh    3 2. Love’a  – polegają na drganiach poziomych,   prostopadłych do kierunku rozchodzenia się fali.                               Prędkość fal: P  S  powierzchniowe                                          Do określenia siły trzęsienia ziemi  jest stosowana  skala intensywno ś ci i skala wielko ś ci.    1815 - 1914   A E H Love        4   W celu określenia  intensywno ś ci  trzęsienia ziemi uŜywa się 12 stopniowej  skali Mercallego   (Mercallego-Cancaniego-Sieberga)    Trzęsienie ziemi jest tym silniejsze, im większe   jest jego przyspieszenie (tzn. im mniejszy jest okres drgań  

(…)

…. pensejsmiczne – wstrząsy sporadyczne lub częste lecz słabe; Masyw Centralny, Harc,
Morze Północne, Ural, Wielkie Góry Wododziałowe
3. asejsmiczne – wolne od wstrząsów lub zdatrzaja się b rzadko; stare platformy
kontynentalne, wielkie połacie dna oceanicznego (poza grzbietami i rowami)
Najwięcej trzęsień ziemi (80% wszystkich wstrząsów rocznie notuje się
na obszarze wokół Pacyfiku,
W zaleŜności…
… ok. 3 tys. osób.
SUMATRA, Ocean Indyjski,
M= 9, 26 grudnia 2004
zginęło ponad 300 tys. osób – potęŜna fala tsunami
10
Alaska
M = 9,2 26 marca 1964
zginęło 125 - 131 osób
Sumatra,
M = 8,7 28 marca 2005
zginęło ok.1000 osób
11
Najtragiczniejsze trzęsienia ziemi w historii
Zabici
Rok
Obszar
Magnituda
830 tys.
1556
Shaanxi, Chiny
?
650 tys.
1976
Tangshan, Chiny
7,5
300 tys.
2004
Ocean Indyjski
9
200 tys…
… rozładowania napręŜeń nagromadzonych w
starych strefach subdukcji, dzięki którym powstał orogen karpacki.
14
Najsilniejsze w historii (M ok. 6) miało miejsce 5.06.1443. Wyrządziło liczne szkody we
Wrocławiu, Krakowie; w Krakowie zawaliło się sklepienie kościoła św. Katarzyny, popękały
budynki
Trzęsienia ziemi w Polsce w latach 1950-1997 (2225 zdarzeń)
W ostatnich latach największe trzęsienie ziemi o M ok.5…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz