Dno oceaniczne

note /search

Aspekty fizyczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980

kontynentów i dno oceaniczne. Powierzchnia kuli ziemskiej wynosi około 510 mln km2. Powierzchnia wszechoceanu...

Geologia Morza&oceany czII sedymentacja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1547

• allogeniczne – przyniesione z lądu Strefy: LITORALNA SUBLITORALNA NERYTYCZNA BATIALNA ABISALNA (dno oceaniczne...

Magnetyzm-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Środowisko naturalne człowieka
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 2429

przed: cząstkami wiatru słonecznego; Statek badawczy, używany do badania skał dna oceanicznego w rejonie grzbietów...

Tektonika płyt-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1232

, który wykazał, Ŝe dno oceaniczne rozrasta się odcinkami wzdłuŜ tzw. uskoków przekształcających...

Wykład - Trzęsienia ziemi

 • Politechnika Śląska
 • Geologia ogólna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 924

tego oceanu. Wiek den oceanicznych - żaden fragment den oceanicznych nie powstał wcześniej niż w mezozoiku...

Hipotezy mobilistyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

. lat 50. i 60.- sondowanie, badania budowy dna oceanicznego zaczęto się interesować osadami pobieranie...