Środowisko sedymentacji i działalność rzeźbotwócza wiatru

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środowisko sedymentacji i działalność rzeźbotwócza wiatru - strona 1 Środowisko sedymentacji i działalność rzeźbotwócza wiatru - strona 2 Środowisko sedymentacji i działalność rzeźbotwócza wiatru - strona 3

Fragment notatki:

Cykl skalny Wykład 3 11.10.2011r Środowisko sedymentacji
Zespół warunków, od których zależy przebieg procesów sedymentacji. Warunki sedymentacji zależą od:
Morfologii obszarów sedymentacji
Procesów tektonicznych
Klimatu
Sieci hydrograficznej
Życia organicznego
Środowisko sedymentacji:
I lądowe- produkty głównie wietrzenia fizycznego; efekt niszczenia materiału skalnego; czynnik transportujący: grawitacja
Środowisko pustyniowe( pustynne):
Wysokie temperatury, niskie opady- klimat suchy i półsuchy
Brak/ubóstwo szaty roślinnej, fauny lądowej
Czynniki transportujące: wiatr, siła ciężkości
Dominuje wietrzenie fizyczne
DZIAŁALNOŚĆ RZEŹBOTWÓRCZA WIATRU
EROZJA AKUMULACJA korazja deflacja akumulacja akumulacja *grzyby skalne *nisza deflacyjna piasku pyłu *nisza korozyjna *bruk deflacyjny *wydma *pokrywa lessowa *graniak wiatrowy
Środowisk eoliczne:
Małe formy akumulacyjne- ripplemarki:
Pustynia piaszczysta (ERG)
Pustynia żwirowa (SERIR)
Pustynia kamienista (HAMADA)
Duże formy akumulacyjne- pokrywy lessowe(obrzeża pustyń)
Środowisko glacjalne(lodowcowe)- lodowce kontynentalne(lądolody) i lodowce górskie:
Niska temperatura + opady
Brak/ubóstwo szaty roślinnej, fauny
Czynniki transportujące: lód, wody fluwioglacjalne, wiatr
Działalność lodowców: erozyjna, akumulacyjna
Dominuje wietrzenie fizyczne
DZIAŁALNOŚĆ RZEŹBOTWÓRCZA LODOWCÓW
EROZJA AKUMULACJA LÓD WODY FLUWIOGLACJALNE LÓD WODY FLUWIOGLACJALNE *detrakcja *rynna *moreny: *samozy *rysy *pradolina -czołowa *ozy *wygłady -denna *kemy *mutony -boczna *pokrywa lessowa *kotły polodowcowe *cyrki *dolina U-kształtna *dolina zawieszona Na obszarze Ameryki Płn. nie ma pradolin, ponieważ ona ma inne położenie i rzeki nie były w stanie utworzyć pradoliny w odróżnieniu do Polski.


(…)

…. nie ma pradolin, ponieważ ona ma inne położenie i rzeki nie były w stanie utworzyć pradoliny w odróżnieniu do Polski.
Glina zwałowa(morenowa)- mieszanka iłów, piasków i żwirów. Rynny- wody glacjalne płynące pod wielkim ciśnieniem. Sandry- osady wodnolodowcowe. Lessy- osad eoliczny, przedpole lodowca i obrzeża pustyń. Głazy narzutowe- eratyki- materiał, który uległ detrakcji wyrwany ze Skandynawii i przyniesiony…
… transportowej wody transportujący materiał:
Ilaste(w zawiesinie)
Mułowcowi
Piaski
Żwiry
Głazy
Górny bieg rzeki- stożki napływowe(materiał grubo okruchowy)
Środkowy bieg rzeki- równina zalewowa(osady średnie o drobno okruchowe)
Dolny bieg rzeki- delta (materiał drobnoziarnisty)

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz