Środowisko geologiczne

note /search

Zjawiska, procesy powulkaniczne I metamorfizm

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Środowisko geologiczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2779

Zjawiska i procesy powulkaniczne Ekshalacje- wyziewy i pary związane z działalnością wulkaniczną. W zależności od temperatury wyziewów wyróżnia się ich trzy rodzaje: Fumarole- gorące wyziewy gazów, pary wodnej o temp. 200-800°C; występują w szczelinach i kraterach czynnych wulkanów(np. Dolina Dzi...

Gleba, działalność erozyjna.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Środowisko geologiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1827

Gleba- powierzchniowa warstwa zwietrzeliny wzbogacona przez procesy organiczne w próchnicę. Pokrywy zwietrzelinowe: a)gruzowo- pyłowe-(efekt wietrzenia fizycznego), np. piargi, gołoborze b)gliniasto-ilaste(efekt wietrzenia chemicznego

Środowisko sedymentacji i działalność rzeźbotwócza wiatru

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Środowisko geologiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1652

Cykl skalny Wykład 3 11.10.2011r Środowisko sedymentacji Zespół warunków, od których zależy przebieg procesów sedymentacji. Warunki sedymentacji zależą od: Morfologii obszarów sedymentacji Procesów tektonicznych Klimatu Sieci hydrograficznej Życia organicznego Środowisko sedymentacji: I ląd...

Działalność krajobrazotwórcza wody

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Środowisko geologiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

Strefa litoralna Strefa działania przypływów i odpływów od max zasięgu działania fal sztormowych do minimalnego punktu osuszania dnia w czasie odpływu: Duża ruchliwość wody Działalność: erozyjna, akumulacyjna Dominują osady terygeniczne (doniesione z lądu): piaski, żwiry, muły