Zjawiska, procesy powulkaniczne I metamorfizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2779
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zjawiska, procesy powulkaniczne I metamorfizm - strona 1 Zjawiska, procesy powulkaniczne I metamorfizm - strona 2 Zjawiska, procesy powulkaniczne I metamorfizm - strona 3

Fragment notatki:

Zjawiska i procesy powulkaniczne
Ekshalacje- wyziewy i pary związane z działalnością wulkaniczną. W zależności od temperatury wyziewów wyróżnia się ich trzy rodzaje:
Fumarole- gorące wyziewy gazów, pary wodnej o temp. 200-800°C; występują w szczelinach i kraterach czynnych wulkanów(np. Dolina Dziesięciu Tysięcy Dymów)
Solfatary- wyziewy o temperaturze 100-200°C; złożone głównie z pary wodnej i H 2 S i CO 2 ; występują w kraterach drzemiących wulkanów
Mofety- wyziewy o temperaturze poniżej 100°C; złożone gł. z CO 2 ; występują w obszarach wygasłych wulkanów
Inne zjawiska powulkaniczne
Gorące źródła- wody o temp. pow. 30°C zawierające różne rozpuszczone sole; tanie, odnawialne i czyste źródło energii
Gejzery- szczególny typ gorących źródeł, które wypływają gwałtownie
Strumienie wody są niekiedy wyrzucane bardzo regularnie na duże wysokości (Nowa Zelandia- wys. strumienia 460m. objętość 860 tys. litrów wody)
Powstawanie gejzerów
Stopniowe podgrzewanie wody w konwernach
Stopniowy wzrost ciśnienia
Przegrzanie wody
Wzrost ciśnienia do wartości krytycznej (np. gejzery w Parku Yellowstone, gejzer Hekla na Islandii)
Wykład 2 4.10.2011r
MATAMORFIZM
Proces polegający na zmianie cech fizycznych i chemicznych skał budujących litosferę w wyniku działania ciśnienia i temperatury. Procesom tym podlegają zarówno skały osadowe jak i magmowe. Główne czynniki powodujące procesy metamorfizmu:
Wysoka temperatura
Wysokie ciśnienie
Działanie gorących gazów wydzielających się z magmy
Działanie przesiąkających skały gorących roztworów
1.Metamorfizm:
Dyslokacyjny
Kontaktowy
Regionalny
Strefy metamorfizmu regionalnego:
Epizona
Głębokość 6-10km
Temp. 100-300°C
Ciśnienie 100-270MPA
Mezozona
10-20km
300-600°C
270-540MPA
Katazona
20-30km
500-1000°C
540-1000MPA
2.Przykłady oddziaływania metamorfizmu na skały:
Stress- działanie ciśnienia kierunkowego na skały ma miejsce głównie w płytkich strefach metamorfizmu pod wpływem nadkładu skał zalegających powyżej.
Izostacja- pionowe ruchy litosfery; wypiętrzanie lub obniżanie dużych fragmentów powierzchni Ziemi; transgresje i regresje morza; poziom wyrównania izostatycznego
Przyczyny ruchów izostatycznych:
Wietrzenie
Rozwój lub zanik pokrywy lodowej
PROCESY EGZOGENICZNE
Procesy wywołane przez czynniki zewnętrzne: odbywające się w wyniku oddziaływania energii słonecznej oraz sił grawitacyjnych między Ziemią, Księżycem i Słońcem


(…)

węglanowe(np. wapień) wchodząc w reakcję z wodą, ulegają rozpuszczeniu( rozkład)
Wietrzenie organiczne biogeniczne jest połączeniem wietrzenia fizycznego i chemicznego, polega na rozpadzie i rozkładzie skał w wyniku działalności organizmów
Zwietrzelina- produkty powstające podczas wietrzenia. Pierwotność zwietrzeliny:
Rumosz
Okruchy
Glina zwietrzelinowa

… pod wpływem niszczących procesów fizycznych i chemicznych na powierzchni Ziemi i w strefie przypowierzchniowej. Prowadzi do powstania zwietrzeliny. Wietrzenie można podzielić na:
Wietrzenie fizyczne(mechaniczne)- mechaniczny rozpad(dezintegracja) skały; rozpad skał na bloki, gruz, głazy, żwiry, piaski, bez zmiany ich składu chemicznego. Rodzaje wietrzenia mechanicznego:
Termiczne- insolacja i eksfoliacja…
…)
Rozpad skał wywołany jest rozrostem kryształów soli mineralnych w szczelinach lub porach skalnych
Ad. d) wietrzenie skał ilastych(pęcznienie minerałów ilastych- deflokulacja)
Zmiany wilgotności podłoża zbudowanego ze skał ilastych
Skały ilaste chłoną wilgoć (opady) i pęcznieją (absorbują wodę)
W czasie suszy- proces odwrotny- tworzenie głębokich szczelin (poligonów)
Wietrzenie fizyczne- zwietrzenie…
… na ich powierzchni jest różna od temperatury panującej w częściach głębiej położonych
Ad. b) wietrzenie mrozowe(tzw. zamróz)- geliwacja
Zachodzi ona przy udziale wody zawartej w szczelinach skalnych
Zwiększenie objętości o 9%
Wpływ zamarzającej wody; strefa przemarzania sięga do 1,5m w strefie klimatu umiarkowanego, a do 7m w obszarach polarnych
Efekt- dezintegracja blokowa
Ad. c) wietrzenie solne (eksudacja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz