Geologia - Wietrzenie fizyczne i chemiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 5999
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geologia - Wietrzenie fizyczne i chemiczne - strona 1 Geologia - Wietrzenie fizyczne i chemiczne - strona 2 Geologia - Wietrzenie fizyczne i chemiczne - strona 3

Fragment notatki:


1 Wietrzenie fizyczne i chemiczne WIETRZENIE CD    Wietrzenie - niszczenie skał (mechaniczny rozpad i chemiczny rozkład), zachodzące w powierzchniowej strefie skorupy ziemskiej (strefie hipergenicznej), pod wpływem czynników (głównie) egzogenicznych (ciepło słońca, lód, wo- da, powietrze).    Ze względu na rodzaj czynników wietrzenia wyróżnia się:  1. wietrzenie fizyczne (mechaniczne);  2. wietrzenie chemiczne.   WIETRZENIE CD    Ad 1. wietrzenie fizyczne - mechaniczne rozdrabnianie (roz- pad) skały;    Ad 2. wietrzenie chemiczne - chemiczna przemiana (rozkład) składników skały.    Wietrzenie fizyczne zwykle współdziała z rozwojem i postępem wietrzenia chemicznego, poprzez odsłanianie coraz większej powierzchni skały pierwotnej w wyniku jej rozdrab- niania.       Czynniki wietrzenia fizycznego:    1.1. wahania temperatury:  1.1.1. insolacja (nasłonecznienie),  1.1.2. zamróz,    1.2. krystalizacja soli, gipsu;    1.3. zmiana objętości minerałów ilastych;    1.4. działalność organizmów (mechaniczna).      Skutki wietrzenia fizycznego:    - rozpad blokowy (dezintegracja blokowa),    - eksfoliacja (łuszczenie),    - rozpad ziarnisty (dezintegracja granularna),    - szczeliny z wysychania (spękania błotne).    2 Czynniki wietrzenia chemicznego:    2.1. woda opadowa, zawierająca m. in:  2.1.1. tlen;  2.1.2. dwutlenek węgla;  2.1.3. azot (tlenki, kwasy), amoniak;  2.1.4. kwas siarkowy,  2.1.5. kwasy humusowe,    2.2. bakterie, wytwarzające m.in.:  2.2.1. kwasy organiczne (np. octowy),  2.2.2. kwas azotowy.  Przemiany wietrzenia chemicznego:  - rozpuszczanie;  - utlenienie (oksydacja):  *siarczki → siarczany;  *materia organiczna + O2 → CO2;  - redukcja:  *siarczany (np. gips) → siarka + kalcyt;  - uwodnienie (hydratyzacja):  * anhydryt + H2O → gips;  *hematyt + H2O → limonit;  - uwęglanowienie (karbonatyzacja):  *krzemiany i glinokrzemiany + CO2 → węglany  Odporność minerałów na wietrzenie:  (od najmniej odpornych do bardzo odpornych)    1. halit;  2. gips,;  3. kalcyt, dolomit;  4. amfibole, pirokseny;  5. plagioklazy;   6. skalenie alkaliczne (ortoklaz);  7. kwarc;   8. muskowit;  9. magnetyt, granaty, rutyl, cyrkon (minerały ciężkie).  Typy wietrzenia chemicznego:    Wietrzenie ilaste – wietrzenie skał bogatych w glinokrzemia- ny w warunkach klimatu umiarkowanego. Powstają utwory złożone z minerałów ilastych (illit, kaolinit), wolnej krzemionki oraz wodorotlenków Fe.     Wietrzenie laterytowe – wietrzenie skał bogatych w glino- krzemiany w warunkach klimatu tropikalnego. Po- wstają utwory złożone z mieszaniny wodorotlenków ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz