Działalność krajobrazotwórcza wody

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działalność krajobrazotwórcza wody - strona 1 Działalność krajobrazotwórcza wody - strona 2 Działalność krajobrazotwórcza wody - strona 3

Fragment notatki:

Strefa litoralna
Strefa działania przypływów i odpływów od max zasięgu działania fal sztormowych do minimalnego punktu osuszania dnia w czasie odpływu:
Duża ruchliwość wody
Działalność: erozyjna, akumulacyjna
Dominują osady terygeniczne (doniesione z lądu): piaski, żwiry, muły
Plaża- piaski i żwiry plażowe- osad dobrze wysortowany i obtoczony, obecność pokruszonej fauny morskiej wydmy parabolicznej
Klif- druzgot, brekoje i żwiry- słabo obtoczony, obecność silnie pokruszonej fauny morskiej grubo skorupowej
Strefa sublitoralna
Strefa ciągnąca się od minimalnego punktu osuszonego dna w czasie odpływu do stoku kontynentalnego (głębokość dna przekracza 200m)
Średnia ruchliwość wody
Działalność erozyjna, akumulacyjna
Osady dominujące: piaski, muły, iły(pochodzenia terygenicznego), węglany
Szelf-frakcja osadów drobnieje wraz odległością od brzegu:
Piaski: do 50m głębokości
Muły 50-150m głębokości
Iły poniżej 150cm głębokości
-obfitość fauny morskiej9strefa nasłonecznienia fotyczna) -ślady działalności organizmów
Strefa pelagiczna
Strefa rozciągająca się od stoku kontynentalnego w głąb oceanu
Działalność erozyjna i akumulacyjna
Dominują osady drobnoziarniste(muły, iły):
Niewielki udział materiału terygenicznego
Głownie autogeniczny (biogeniczny i chemiczny)
Wulkaniczny (wulkanizm podmorski)
Powolna sedymentacja(tempo rzędu kilku mm/rok)
Obecność turbidytów (prądy zawiesinowe)
Obecność fauny planktonicznej
Strefa batialna
Strefa rozciągająca się od skłonu kontynentalnego do głębokości ok. 400m
Osady: piaski, muły, iły
Turbidyty- osady prądów zawiesinowych (osuwisko podmorskie)
Strefa abysalna i hadalna Strefa rozciągająca się od głębokości ok. 4000m do ok. 6500m oraz 11000m
Brak osadów węglanowych
Osady krzemionkowe
Konkrecje siarczków metali
Radiolaryty: głębokomorskie skały krzemionkowe utworzone w strefie abysalnej
III Środowisko przejściowe- estuariowe, lagunowe
STRATYGRAFIA oraz dzieje Ziemi
Stratygrafia- nauka zajmująca się badaniem skał i ich występowaniem w czasie i przestrzeni.
Cztery reguły STENO:
Zasada pierwotnie poziomego ułożenia warstw- w trakcie powstawania wszystkich warstw ułożone są poziomo
Zasada superpozycji(zasada nadległości warstw)- w niezaburzonej sekwencji skalnej najstarsze warstwy leżą w spągu sekwencji, a ku górze leżą warstwy coraz młodsze
Zasada obocznej ciągłości- warstwa skalna jest ciałem o lateralnej rozciągłości i kończy się ona jedynie kiedy np. ulega wyklinowaniu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz