Gleba, działalność erozyjna.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gleba, działalność erozyjna. - strona 1 Gleba, działalność erozyjna. - strona 2 Gleba, działalność erozyjna. - strona 3

Fragment notatki:

Gleba- powierzchniowa warstwa zwietrzeliny wzbogacona przez procesy organiczne w próchnicę.
Pokrywy zwietrzelinowe: a)gruzowo- pyłowe-(efekt wietrzenia fizycznego), np. piargi, gołoborze
b)gliniasto-ilaste(efekt wietrzenia chemicznego), np. lateryt, eluwium, lateryty, loksyty
Erozja- mechaniczne niszczenie skał przez wody, lodowce i wiatr
Erozja rzeczna
Erozja wgłębna/denna
Erozja boczna- meandry(zakola) i starorzecza
Erozja wsteczna
Eworsja- drążenie naturalnych przegłębień(mis, kotłów) w dnie rzeki w skutek wirów wody
Czynniki wpływające na szybkość działalności erozyjnej:
Ilość przepłyniętej wody
Prędkość płynięcia wody
Ilość transportowanego materiału skalnego
Rodzaju podłoża przez jakie płynie rzeka
Erozja wiatrowa(eoliczna)
Korazja- niesiona wiatrem zwietrzelina uderza w napotkane przeszkody(występy skalne) niszcząc je. Skutki: wygłady i pagóry eoliczne, grzyby skalne, graniaki
Deflacja- wywiewanie materiały skalnego. Skutki: kieszenie i jamy skalne, misy, rynny, ostańce deflacyjne, bruk deflacyjny.
Czynniki wpływające na rozmiary i tempo erozji eolicznej:
Prędkość wiatru
Głębokość zalegania poziomu wód gruntowych
Pokrycie terenu przez roślinność
Erozja morska- abrazja niszcząca działalność wody morskiej. Skutek: powstaje tzw. nisza abrazyjska, klif i platforma abrazyjska
Czynniki wpływające na rodzaj i intensywność procesów brzegowych:
Ukształtowanie pionowe brzegu
Rodzaj skał budujących brzeg
Wielkość wahań poziomu wody
Erozja lodowcowa(glacjalna) zachodzi:
Pod lądolodem (wygłady i żłoby)
Na przedpolu lądolodu- spychanie i przesuwanie materiału skalnego doliny V-kształtnej na U-kształtne
Transport- przenoszenie luźnego materiału z miejsca jego powstania przez grawitację, wiatr, wodę, fale i lodowce.
Grawitacja- ruchy masowe(geologiczne ruchy masowe, ruchy grawitacyjne); przemieszczanie się mas skalnych na stokach wywołane siłą grawitacji. Podstawowe czynniki wpływające na charakter ruchów masowych:
Nachylenie stoku
Rodzaj oraz ułożenie skał
Miąższość zwietrzeliny
Przesycenie wodą warstwy przypowierzchniowej
Obecność oraz charakter pokrywy roślinnej
Rodzaje ruchów masowych:
Osuwanie- główne elementy osuwiska:
Nisza osuwiskowa- zagłębienie w miejscu, w którym osunęła się Ziemia
Jęzor osuwiskowy- miejsce, gdzie został przemieszczony ten materiał skalny.
W Polsce występują najczęściej osuwiska w Bieszczadach.
Spełzywanie(pełzanie)- to powolne przemieszczanie się zwietrzeliny/gleby/skały w dół stoku. Widocznym skutkiem spełzywania jest:


(…)

…: -zanik siły transportu rzeki
-powstaje ujście rzeki- delta
Czynniki wywołujące akumulację to:
- przeciążenie rzeki materiałem skalnym
-zmniejszenie spadku rzeki prędkości przepływu
Wiatrowa- przykładem są m.in. wydmy:
Barchany- niewielka ilość materiału skalnego i umiarkowana siła wiatru, a poziom wód gruntowych znajduje się głęboko
Wydmy paraboliczne- poziom wód gruntowych zalega płytko, a materiał…
… sandrowe)- formy powstałe z akumulacji materiału wyniesionego przez rzeki
Drumliny-długie pagórki powstałe prawdopodobnie z przekształcenia moren czołowych podczas ponownego wkroczenia lodowców
Głazy narzutowe(eratyki)

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz