procesy lodowcowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1974
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
procesy lodowcowe - omówienie - strona 1 procesy lodowcowe - omówienie - strona 2 procesy lodowcowe - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Procesy geologiczne:
Lodowcowe (glacjalne)
Rzeczne
Eoliczne
Morskie
Jeziorne
Sufozja i inne zjawiska związane z przepływem wody w warstwach 1.Procesy lodowcowe - niszczące czyli egzaracja. Grubość lodowców górskich np. alpejskich dochodzi do 700 m
Zmiana kształtu doliny w wyniku egzaracji po przejściu lodowca
Egzaracja, transport i akumulacja materiału
Materiał niesiony jest przez lodowiec w postaci moren (patrz rysunek wyżej) :
bocznych
dennych
wewnętrznych
środkowych
Po wytopieniu się lodu w miejscach moren pozostają grunty lodowcowe. Są to dwa rodzaje gruntów: 1. Bezpośredniej akumulacji lodowcowej: różne gliny morenowe, oraz słabo wysortowane pod względem frakcji żwiry, piasek, a czasem pył, bez warstwowania, często z głazami narzutowymi. 2. Pośredniej działalności lodowcowej: żwiry i piaski rzeczno-lodowcowe - warstwowane, grunty zastoiskowe: ił, pył, piasek - warstwowane. grunty lessowe (patrz utwory eoliczne) Po wytopieniu się lodu pozostaje charakterystyczny krajobraz z polodowcowymi formami terenu oraz gruntami.
Rozmieszczenie utworów bezpośredniej i posredniej akumulacji lodowcowej w stosunku do czoła lądolodu
Działalność lodowcowa powoduje zaburzenia glacitektoniczne warstw. Proszę porównać z zaburzeniami tektonicznymi układu warstw - efekt działania nacisku lądolodu jest podobny. Formy polodowcowe
Równiny zandrowe
Ozy - w rzekach lodowcowych
Drumliny - pagórki na wypukłościach pierwotnego podłoża
Morena denna
Jeziora rynnowe
Jeziora - oczka
Pradoliny
Co to jest egzaracja lodowcowa i jakie są jej konsekwencje w środowisku?
Erozja lodowcowa - (egzaracja, erozja glacjalna, abrazja glacjalna) - procesy mechaniczne zachodzące pod lodowcem; pobieranie materiału skalnego z podłoża wskutek jego przymarzania i wciskania w lód, rozkruszanie, rysowanie i wygładzanie skał podłoża. Jakie są skały bezpośredniej akumulacji lodowcowej i ich cechy?
Akumulacja lodowcowa. Lodowiec transportuje wielką ilość materiału, którego wielkość i ilość zależy głównie od masy lodu. W lodzie występuje materiał skalny o bardzo zróżnicowanej wielkości. Co ważne, materiał ten nie podlega sortowaniu, a więc nie cechuje go podział na warstwy o większych i mniejszych ziarnach. Skały bezpośredniej akumulacji lodowcowej to: piaski, żwiry, gliny, głazy narzutowe (brak warstwowania).

(…)

… zmarzlinę (erozja termiczna), co powodowało systematyczne poszerzanie doliny. Szerokość pradoliny może przekraczać kilkanaście kilometrów, a głębokość - kilkadziesiąt metrów.
Pradoliny dzielimy na:
konsekwentne - powstają w momencie gdy ogromne masy wody pochodzące z topniejącego lodowca odpływają najkrótszą drogą do morza;
subsekwentne - powstają w pewnej odległości od czoła lodowca w wyniku połączenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz