Zastosowanie Biotechnologii Ekologicznych w zarządzaniu obszarami rzecznymi - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Zastosowanie Biotechnologii Ekologicznych w zarządzaniu obszarami rzecznymi - omówienie - strona 1  Zastosowanie Biotechnologii Ekologicznych w zarządzaniu obszarami rzecznymi - omówienie - strona 2  Zastosowanie Biotechnologii Ekologicznych w zarządzaniu obszarami rzecznymi - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Zastosowanie Biotechnologii Ekologicznych- Ekohydrologii i Fitotechnologii w zarządzaniu obszarami rzecznymi.
Globalne zmiany klimatu:
Dramatyczny wzrost stężenia gazów cieplarnianych powoduje zmiany klimatu Do 2090 wzrost średniej temperatury: 2,8stC Więcej opadów dla jednych, mniej dla drugich.
Zasoby wody słodkiej na ziemi: 37,5mln.
Zasoby wody słodkiej w PL: 1580 m3/osobę/rok
W Eu: 4560
Na Ziemi: 7300.
Na PL przypada ok. 220 km3 wody (70% paruje).
Najmniej wody jest w województwie mazowieckim, łódzkim, śląskim
Eutrofizacja zasobów wodnych:
Zakwit sinicowy powoduje zmiany w chromosomach człowieka.
Abberacje chromosomowe indukowane przez ekstrakt z sinic w hodowanych in vitro limfocytach człowieka:
Pęknięcia chromatynowe
Wymiana chromatynowa
Chromosomy dicentryczne i fragmente acentryczne
Hepatotoksyny- zaburzenia wątroby
Neurotoksyny- układu nerwowego
Zakwit:
Mikrocystyny 90%
Afanizomenon 20%
Ekohydrologia:
Nowy paradygmat dla zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi.
Koncepcja Ekohydrologii zakłada integrację procesów hydrologicznych z dynamiką biocenoz w celu wykorzystania i wzmocnienia ewolucyjnie ukształtowanych mechanizmów elastyczności i sporności ekosystemów wodnych w reakcji na zburzenia
Fitotechnologie:
Koncepcja Fitotechnologii postuluje wykorzystanie roślinności jako elementu przyrody, zwiększającemu efektywność samooczyszczania.
Główna rola roślinności: Pobieranie pierwiastków biogennych występujących w środowisku w nadmiarze oraz kontrola ich obiegu w skali ekosystemu i krajobrazu dla ograniczenia zanieczyszczenia
Kluczowe hipotezy ekohydrologii bazują na zrozumieniu interakcji między procesami biologicznymi i hydrologicznymi.
Hipoteza 1: Hydrologia może być regulowana przez biotę
Hipoteza 2: Kształtowanie elementu biotycznego może być narzędziem do regulacji procesów hydrologicznych
Hipoteza 3: Dual Regulation- te dwa typy regulacji H1 i H2 powinny być zintegrowane z infrastrukturą hydro-techniczną w celu osiągnięcia zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi i ekosystemami.
Analiza zjawisk hydrologicznych Pilicy:
Wezbrania rzeki w różnych latach są różne.
Średnia roczna częstość wezbraniowych stanów wody: 138 dni (38% roku).
Podczas przepływów niskich (62% czasu) z wodami Pilicy:


(…)

… 46% (293 ton) fosforu
49% (4614 ton)
Podczas wezbrań bardzo wysoki ładunek związków biogennych jest transportowany do zbiornika i/lub deponowany lub służy organizmom rozwój sinic, glonów więc trzeba retencjonować wody wezbraniowe, tak aby nie doprowadzić do transportu wysokiego ładunku pierwiastków biogennych do zbiornika
Sedymentacja osadu wezbraniowego na eksperymentalnej terasie zalewowej:
Średnia masa osadu całkowitego: 150 g/m2 Osad drobnocząsteczkowy, który napłynął z falą wezbraniową: 85 g/m2 Fosfor w osadzie drobnocząsteczkowym: 203 mg/m2 W osadzie były cząstki roślinne nie brane pod uwagę, bo mogły być z terasy zalewowej.
Reszta była z fali wezbraniowej i tu są obserowane duże ilości fosforu. Zależność ilości sedymentującego osadu i zawartości w nim fosforu od:
1) Wysokości…
… modelowych układów biofiltrujących wykorzystujących rozwiązania ekohydrologii wraz z innowacyjnymi technologiami np. geowłókniny.
Red points- odpływ ścieków z oczyszczalni.
Im większa oczyszczalnia tym lepiej sobie radzi z utrzymaniem norm zawartości fosforu i azotu.
Zbiornik Sulejowski obniża 48% P, bo:
Sedymentacja, wytrącanie osady denne
Eutrofizacja- fitoplankton

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz