Molekularne podstawy niezbędne dla realizacji rozwiązań biotechnologii - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Molekularne podstawy niezbędne dla realizacji rozwiązań biotechnologii - omówienie - strona 1 Molekularne podstawy niezbędne dla realizacji rozwiązań biotechnologii - omówienie - strona 2 Molekularne podstawy niezbędne dla realizacji rozwiązań biotechnologii - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Molekularne podstawy niezbędne dla realizacji rozwiązań biotechnologii ekologicznych- wprowadzenie
Biofiltr:
Element roślinny- wyłapywanie biogenów
Element bakteryjny- przyspieszenie denitryfikacji
Biotech ekologiczna od innych biotechnologii:
Ekologiczna jest szersza
Połączenie metod
Nie jest nakierowana na konkretny rodzaj bakterii, grzyba
Zastosowanie koncepcji ekohydrologii:
Monitoring zagrożeń Analiza związków przyczynowo skutkowych oraz sprzężeń zwrotnych (parametry chemiczne, fizyczne, dopływ biogenów itd) Opracowanie metod (ograniczających zagrożenie), w przypadku sinic to biogeny Rozwiązania systemowe, rozwój zrównoważony oraz dobry status ekologiczny
Retencja: w zlewni, zamknięcie cykli przemian biogenów, wzrost mozaikowatości terenu
Blokowanie: w okresowo usuwanej biomasie roślin, blokowanie w osadach dennych
Sedymentacja: mała retencja; na obszarze teras
Kontrola hydrologiczna: regulacja kaskady troficznej w zbiornikach retencyjnych
Biofiltracja
Recyrkulacja: ograniczanie resuspensji osadu; procesy enzymatyczne- fosfatazy; ekskrecja zooplanktonu
Samooczyszczanie: mineralizacja materii org; spowolnienie tempa spiralnego transportu materii
Denitryfikacja: w warunkach beztlenowych na obszarach podmokłych
Transformacja w biomasę
Ekohydrologia:
Część biotyczna
Część hydrologiczna brana pod uwagę
Jak wykorzystać biotech do ograniczenia, eliminacji problemów.
Jak zwiększyć pojemność środowiska na stres antropogeniczny.
Ograniczenie dostępu zanieczyszczeń (biogeny itd.)
Wody powierzchniowe są niżej niż ląd napływ zanieczyszczeń
Zanieczyszczenia:
Dioksyny
Metale ciężkie
Badane:
Osady
Woda powierzchniowa i podziemna
Terasy zalewowe
Kompleksowe podejście do problemu
Zanieczyszczenia:
Punktowe- np. emitowane przez zakłady produkcyjne, oczyszczalnie ścieków
Powierzchniowe- np. spływające z pól
Biotechnologie ekologiczne/ekohydrologiczne- polegają na przetwarzaniu materii i kontrolowaniu jej obiegu w skali ekosystemu i krajobrazu (zlewni) dla ograniczania degradacji, odbudowy struktury biologicznej oraz odtworzeniu ewolucyjnie ukształtowanych procesów.
Biotechnologia oznacza zastosowanie technologiczne, które używa systemów biologicznych, org żywych lub ich składników, żeby wytwarzać lub modyfikować produkty lub procesy w określonym zastosowaniu.


(…)

… degradacja
Woda destylowana z mikrocystyną naturalna powolna degradacja
Wniosek: coś jest w wodzie, co obniża poziom
Wyizolowane bakterie, mix ich np. 6 dodawane do wody destylowanej z mikrocystyną degradacja dalej do 50%
Dalej bierzemy z mixu pojedyncze kolonie zaobserwowano, że raz większa, raz mniejsza degradacja była, ale 1 bakteria nie jest super.
Wniosek: Najprawdopodobniej degradacja mikrocystyny to interakcja różnych bakterii.
Wyizolowanie DNA sekwencjonowanie genu 16S rRNA konkretnym gatunkiem, który wykazywał największą homologię był Aeromonas veronii szczep w-s-02.
Wykorzystanie analiz genetycznych dla wyjaśnienia, jakie bakterie powodują degradację.
Przykłady zastosowań:
Biofiltr piaskowy z Sphingomonas:
Woda od góry płynie
Różne wielkości piasku
Bakterie
Poszukiwanie bakterii niehodowalnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz