Biotechnologia ekosystemowa

note /search

Ekohydrologiczna perspektywa wykorzystania - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Biotechnologia ekosystemowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 679

Ekohydrologiczna perspektywa wykorzystania małej retencji i akwakultury w zintegrowanym zarządzaniu zasobami wodnymi Reakcja organizmów na poziomie biomasy i bioróżnorodnośći: Wraz ze stopniem przekształcania ekosystemu rzecznego: Na początku oba wskaźniki (biomasa i bioróżnorodność) rosną Późni...

Modyfikacja biosfery przez człowieka - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Biotechnologia ekosystemowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 651

Modyfikacja biosfery przez człowieka Wycinanie lasów: Zmiana przenikania cieplnego- bilansu cieplnego Obieg wody np. silne wiatry powodują nadmierne parowanie susza Biotechnologia ekologiczna- środowiskowa: Najszersze pojęcie Np. oczysz...

Molekularne podstawy niezbędne dla realizacji rozwiązań biotechnologii...

  • Uniwersytet Łódzki
  • Biotechnologia ekosystemowa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 791

Molekularne podstawy niezbędne dla realizacji rozwiązań biotechnologii ekologicznych- wprowadzenie Biofiltr: Element roślinny- wyłapywanie biogenów Element bakteryjny- przyspieszenie denitryfikacji Biotech ekologiczna od innych biotechnologii: Ekologiczna jest szersza Połączenie metod Nie jes...

Problem eutrofizacji wód powierzchniowych - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Biotechnologia ekosystemowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 896

Problem eutrofizacji wód powierzchniowych Eutrofizacja- proces wzrostu żyzności i produktywności wód spowodowany nadmiernym dopływem związków biogennych (azotu i fosforu): Proces naturalny (normalnie bardzo powolny) Na skutek antropopresji ...

Technologie manipulacji genetycznych - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Biotechnologia ekosystemowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1876

Technologie manipulacji genetycznych Nie tylko wprowadzenie nowych gatunków- celowe lub przypadkowe (zanieczyszczenie biologiczne) 1. Manipulacje chromosomowe: Pozwalają na manipulowanie poziomu ploidalności (liczbę kompletów chromosomów) Poddanie zaplemnionych jaj szokowi: Chemicznemu (subs ha...