Typy rzeźby: Piechowice - analiza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typy rzeźby: Piechowice - analiza - strona 1 Typy rzeźby: Piechowice - analiza - strona 2

Fragment notatki:


Ogólna charakterystyka okolic Piechowic. Według dziesiętnej regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski J. Kondrackiego teren miasta Piechowice należy do makroregionu Sudety Zachodnie. W granicach miasta występują trzy mezoregiony: Kotlina Jeleniogórska, Karkonosze oraz wschodni fragment Gór Izerskich. Obszar miasta obejmuje fragment Karkonoszy, wraz z ich głównym grzbietem, dno Kotliny Jeleniogórskiej oraz niewielki fragment Grzbietów Kamienickiego i Wysokiego Gór Izerskich (rejon Górzyńca i Piastowa). Południowe granice Piechowic sięgają aż po Główny Grzbiet Karkonoszy. Centralną osią morfologiczną miasta jest erozyjno - denudacyjna równina rzeki Kamiennej, początkowo szerokiej (około 1200m), zwężającej się w formie klina ku południowemu zachodowi aż do śmiałego przełomu rzeki, który oddziela Góry Izerskie od Karkonoszy. Występujące na terenie opracowania liczne skałki są jednym z rezultatów selektywnego i głębokiego wietrzenia granitu. Występują one zarówno w strefie wierzchołków wzniesień, w obrębie wierzchowiny Karkonoszy, jak też na zboczach górskich. Najbardziej charakterystycznym elementem rzeźby na obszarze Piechowic są Śnieżne Kotły. Są to dwa polodowcowe kotły wcinające się w zachodnie zbocze Wielkiego Szyszaka i północno- zachodnie zbocze Łabskiego Szczytu.
Na obszarze widocznym na mapce wyznaczyć można kilka charakterystycznych form rzeźby terenu: duża kotlina, terasy nadzalewowe, doliny wypełnione aluwiami, stożki napływowe, spłaszczenia wierzchowinowe, stoki o różnym nachyleniu oraz rozcięcia erozyjne i naturalne. W obrębie kotliny występują osady aluwialne natomiast terasy nadzalewowe zbudowane są z piasków rzecznych. Stoki w północnej części mapy zbudowane są z litych skał lub z glin deluwialnych (w okolicy Żarna występują gruzowiska). Materiał budujący stożek napływowy, w wyniku zachodzących procesów, jest najmłodszy. Obszar na południe od kotliny zbudowany jest głównie z granitów, w których występują liczne rozcięcia erozyjne pochodzenia antropogenicznego. Na mapie topograficznej widać jak silnie środowisko zostało przekształcone przez człowieka. Świadczą o tym szlaki kolejowe, liczne drogi oraz zabudowa. Zabudowania koncentrują się głównie w obrębie kotliny, ale mniej liczne pojawiają się także na terasie nadzalewowej, pomimo podcinania przy podniesieniu stanów wody w rzece. Na terenie miasta Piechowice występują cztery kategorie dróg: droga krajowa, droga wojewódzka nr 366 Piechowice - Kowary, drogi powiatowe, drogi i ulice gminne. Zabudowa występuje głównie na terenach o małym nachyleniu, natomiast stoki o dużym nachyleniu porośnięte są lasami świerkowymi. Nie oznacza to bynajmniej, że stoki bardziej strome nie są zagospodarowane pod budynki (przykładem może być miejscowość Górzyniec).

(…)

… do uprawiania turystyki przez cały rok, dlatego występuje tu bogata baza hotelowa oraz liczne szlaki turystyczne. Piechowice założono jako wieś łańcuchową na przełomie XIII i XIV wieku. Prawa miejskie miejscowość uzyskała dopiero w 1967 r., przy czym sąsiednie wsie (Górzyniec, Michałowice, Pakoszów, Piastów i przejściowo Jagniątków) jako osiedla znalazły się w obrębie nowopowstałego miasta. Nie bacząc…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz