Prawa miejskie

Prawo miejskie-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 938

Prawo miejskie. Nauka prawa (Groicki). Recepcja CCC W XVI w. podstawowym źródłem prawa miejskiego...

Prawo miejskie, ziemskie i wiejskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1162

o charakterze precedensów) odrębny system prawa miejskiego zaczął powstawać wraz z lokacją miast polskich...

Miasto i prawa miejskie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Harańczyk
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 903
Wyświetleń: 2821

, której nadano prawa miejskie 1188r. Otton Wielki -> wyzwolenie mieszczan z renty gruntowej, prawo miejskie Prawo...

Kryteria identyfikacji miast

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2023

w oparciu o status prawny (nadane są prawa miejskie), np. Polska Kryterium ilościowe - miasto wyłania...

Ustrój sądów miejskich

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693

7. Samorząd miejski w XV - XVIIIw. Ustrój sądów miejskich. Źródła prawa miejskiego w Polsce...

Logistyka miejska- wykład 1

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka miejska
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1309

nierolniczych posiadającą prawa miejskie, bądź status miasta nadany w trybie określonym przepisami Miasto...