SUDETY ZACHODNIE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
SUDETY ZACHODNIE - strona 1 SUDETY ZACHODNIE - strona 2 SUDETY ZACHODNIE - strona 3

Fragment notatki:

Plewniak. Notatka składa się z 8 stron.
SUDETY ZACHODNIE GRANICE :
Zachodnia: Nysa Łużycka
Północna i wschodnia: od Zgorzelca w kierunku Bolesławca, od Bolesławca w kierunku SE wzdłuż SUB do Roztoki (gdzie Nysa Szalona wpada do Kaczawy). Od Roztoki Nysą Szaloną na południe od Bolkowa, podnóżem zachodnich stoków Gór Wałbrzyskich, dochodzi do Rudaw Janowickich. Południowa (w Czechach): podgórze Karkonoskie, góry Łużyckie do Nysy
  Wyróżniamy w Sudetach Zachodnich 7 mezoregionów (i 47 mikroregionów):
- Pogórze Izerskie
- Góry Izerskie
- Kotlina Jeleniogórska
- Karkonosze
- Rudawy Janowickie
- Pogórze Kaczawskie
- Góry Kaczawskie
  JEDNOSTKI GEOLOGICZNE: Na terenie Sudetów Zachodnich występuje kilka jednostek strukturalnych, które zbudowane są z różnowiekowych skał. Najstarsze tworzą tzw. fundament Sudetów , obejmujący 2 obszary:
południowa część Pogórza Izerskiego i północne stoki Gór Izerskich. Wykształcone w postaci serii łupkowej, która należy do metamorficznej osłony granitowej intruzji Karkonoszy
wschodnie stoki Rudaw Janowickich, które tworzą tzw. metamorfik wschodnich Karkonoszy. Są to skały o dużej odporności na procesy niszczące, co uwidacznia się w rzeźbie (Śnieżka -  hornfelsy)
  Jednostki kaledońskie: środkowa część Pogórza Izerskiego oraz Pogórze Kaczawskie (kaledonik kaczawski, który opisuje Walczak jest kwestionowany!!!) - wykształciły się w postaci staropaleozoicznych serii skał osadowych, częściowo lub w ogóle niezmetamorfizowanych. Złożone są głównie z osadów morskich, których wiek określa się na kambr, ordowik i sylur. Ten kaledonik łączy się w kierunku zachodnim z seriami osadowymi górnych Łużyc, które zalicza się do środkowego kambru (zbudowane z szarogłazów).
Podobne formacje po stronie czeskiej na południe od Karkonoszy
Jednostki kaledońskie zaliczamy do tzw. fałdu (łuku) południowego, który powstał na południu od kry sowiogórskiej.   Intruzje waryscyjskie występujące w 2 miejscach:
Karkonosze - 3 typy granitu (różna odporność i różne formy)
grzbiet główny - granit równoziarnisty o szarych skaleniach
na północ od grzbietu głównego (padół karkonoski) - granit dwubiotytowy (najsłabszy)
dno Kotliny Jeleniogórskiej - granit porfirowy
intruzje Zawidowa - granodioryty zawidowskie, przykryte skałami młodszymi
   
          Jednostki późnowaryscyjsko - laramijskie (nazwa wzięła się stąd, że powstały pod koniec orogenezy waryscyjskiej (górny karbon), a proces sedymentacji uległ przerwaniu w czasie fazy laramijskiej orogenezy alpejskiej (górna kreda/trzeciorzęd).

(…)

…, w górze Połom). Od tego czasu ciągłość osadnicza. Pierwsze osady powstały około 10 tysięcy lat temu w dolinach rzecznych i obniżeniach kotlinnych.
Od XI wieku ludność zaczęła tworzyć osady na zboczach gór, co rozpoczęło proces wyrębu Puszczy Sudeckiej (trwający po dziś dzień). Od XIII wieku osadnictwo wzdłuż dolin rzek w głąb Sudetów
W XIV wieku odkryto wewnątrz Gór Izerskich pokłady rudy darniowej
…)
 
Formy polodowcowe związane z lokalnym zlodowaceniem Karkonoszy:
Starsza szkoła mówi, że Karkonosze zostały zlodowacone w czasie zlodowacenia północnopolskiego. Młodsza, że każdemu zlodowaceniu skandynawskiemu odpowiadało zlodowacenie lokalne. Aby powstały lodowce górskie muszą być spełnione dwa warunki: klimatyczny(duży przychód masy śniegu) i orograficzny (odpowiednie warunki topograficzne…
przemysłu włókienniczego, które aktualnie już nie funkcjonują, ale działały w latach 70 i 80. Bolesławiec ma prawa miejskie od XIII wieku, a od wieku XIV jest ośrodkiem garncarstwa, aktualnie ceramiki technicznej i budowlanej. Lubań - 1230, rozwinięte tkactwo, początki lat 90- tych bardzo duże znaczenie.
Jawor - siedziba księstwa samodzielnego, prawa miejskie 1242 rok, w XVI wieku główne centrum produkcji…
…, eksploatowana powierzchniowo, największa kopalnia odkrywkowa w Europie). Kwarc ten powstał w obrębie skał metamorficznych; jest bardzo czysty (bez domieszek), więc wykorzystywany jest m.in. w przemyśle optycznym. Bardzo negatywne skutki dla środowiska: pękanie granitów w Karkonoskim Parku Narodowym, olbrzymie wyrobisko bardzo trudne do wyrekultywowania, betonowe blokowiska dla pracowników psują krajobraz. melafiry - Góry Kaczawskie
bazalty - Pogórze Kaczawskie i Izerskie (ok. Złotoryi, między Zgorzelcem a Lubaniem), występuje w postaci pokryw bazaltowych powstałych  w trzeciorzędzie, większość wydobywana jest na dziko. Obszary występowania bazaltu chcą objąć ochroną rezerwatową np. Chełmy
marmury (wapienie krystaliczne) - Wojcieszów Górny (góra Połom) surowce ilaste - trzeciorzędowe glinki ogniotrwałe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz