Polska Akademia Nauk

note /search

Czasopisma naukowe-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 945

Akademia Nauk, uczelnie wyższe, ośrodki naukowo-badawcze) przede wszystkim roczniki, kwartalniki...

Podatek leśny - omówienie.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120

wieczystego nieruchomości szkolnych, 3) placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk. Podatek leśny od 1 ha...