Finanse publiczne i prywatne - aspekty współdziałania.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne i prywatne - aspekty współdziałania. - strona 1 Finanse publiczne i prywatne - aspekty współdziałania. - strona 2 Finanse publiczne i prywatne - aspekty współdziałania. - strona 3

Fragment notatki:

ASPEKTY WSPÓŁDZIAŁANIA
Ekonomiczno-finansowy.
Prakseologiczny.
Społeczno-kulturowy.
Przestrzenny.
POJĘCIE FINANSÓW PUBLICZNYCH
Finanse - proces gromadzenia i rozdziału zasobów pieniężnych przez różne podmioty.
FINANSE PRYWATNE
Finanse przedsiębiorstw.
Finanse banków i instytucji bankowych.
Finanse ubezpieczeń.
Finanse gospodarstw domowych.
FINANSE GOSPODARSTW DOMOWYCH
Przychód (wynagrodzenie za pracę, renta, emerytura itp.)
ZUS/OFE Ubezpieczenie zdrowotne PIT
Podatki samorządowe VAT Akcyza
m. in. od nieruchomości
POJĘCIE FINANSÓW PUBLICZNYCH
Finanse publiczne obejmują zasoby pieniężne związków publicznoprawnych oraz operacje tymi środkami. Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych
oraz ich rozdysponowywaniem, w szczególności:
1) gromadzenie dochodów i przychodów publicznych;
2) wydatkowanie środków publicznych;
3) finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa;
4) zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne;
5) zarządzanie środkami publicznymi;
6) zarządzanie długiem publicznym;
7) rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej.
(Ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych art. 3)
Sektorami finansów publicznych są sektory:
rządowy,
samorządowy,
ubezpieczeń społecznych.
Sektor rządowy tworzą przede wszystkim:
organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
państwowe fundusze celowe,
Narodowy Fundusz Zdrowia,
Polska Akademia Nauk,
państwowe jednostki budżetowe i zakłady budżetowe.
Sektor ubezpieczeń społecznych, obejmuje:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze.
Finanse samorządu terytorialnego można ujmować w sensie podmiotowym i przedmiotowym.
W sensie podmiotowym są to finanse województw, powiatów, miast na prawach powiatu, gmin oraz związków międzygminnych, a także m.in. samorządowych zakładów budżetowych, samorządowych funduszy celowych, samorządowych instytucji kultury.
Ujęcie przedmiotowe odnosi się do procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych i ich rozdysponowaniem na zadania publiczne.
FINANSE ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz