Finanse publiczne - Podmioty tworzące sektor finansów publicznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2499
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne - Podmioty tworzące sektor finansów publicznych  - strona 1

Fragment notatki:Finanse publiczne - obejmują procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne oraz finansowaniem deficytu budżetowego i obsługą długu publicznego. Podmiotowo finanse publiczne oznaczają instytucjonalne ramy w których dokonują się powyższe procesy.
Definicja ustawowa Zgodnie z art. 3 ustawy o finansach publicznych:
Quote-alpha.png
finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, a w szczególności:
1) gromadzenie dochodów i przychodów publicznych;
2) wydatkowanie środków publicznych;
3) finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa;
4) zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne;
5) zarządzanie środkami publicznymi;
6) zarządzanie długiem publicznym;
7) rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej.
Podmioty tworzące sektor finansów publicznych
1. Organy władzy publicznej, Organy administracji rządowej, Organy kontroli państwowej i ochrony prawa, Sądy i trybunały,
2. Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorząd województwa) oraz ich związki
3. Jednostki budżetowe,
4. Samorządowe zakłady budżetowe
5. Agencje wykonawcze
6. Instytucje gospodarki budżetowej
7. Państwowe fundusze celowe
8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz KRUS i fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
9. Narodowy Fundusz Zdrowia
10. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ)
11. Uczelnie publiczne
12. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
13. Państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe
14. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego.


(…)

… budżetowej
7. Państwowe fundusze celowe
8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz KRUS i fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
9. Narodowy Fundusz Zdrowia
10. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ)
11. Uczelnie publiczne
12. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
13. Państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz