Wprowadzenie do nauki finansów publicznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2590
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do nauki finansów publicznych - strona 1 Wprowadzenie do nauki finansów publicznych - strona 2 Wprowadzenie do nauki finansów publicznych - strona 3

Fragment notatki:

Wprowadzenie do nauki finansów publicznych :
Przedmiot finansów publicznych
Finanse publiczne a finanse prywatne
Teoria dóbr publicznych
Finanse publiczne a sektor publiczny
Zakres sektora finansów publicznych
Pojęcie nauki o finansach publicznych
Związek finansów publicznych z innymi dziedzinami wiedzy
Pojęcie i klasyfikacja operacji publicznymi zasobami pieniężnymi
Znaczenie operacji zasobami pieniężnymi w życiu publicznym
Gospodarka zgłasza popyt na pieniądz, ale sama nie jest w stanie go wytworzyć.
Fina nse publiczne :
Budżet centralny
Budżety lokalne (województw, powiatów, gmin)
Fundusze ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS)
Publiczne fundusze celowe - publiczny fundusz przeznaczony na konkretny cel, jest ich bardzo dużo, często się zmieniają
Publiczne fundacje
90% wpływu do budżetu państwa stanowią podatki, VAT - prawie 60%, potem PIT i CIT.
Finanse publiczne - umożliwiają zaspokajanie potrzeb publicznych, które nie mogą być zaspakajane w sektorze prywatnym.
Przedmiotem nauki o finansach publicznych są zjawiska oraz procesy związane z powstawaniem i rozdysponowywaniem pieniężnych środków publicznych, zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego.
Pieniądz - podstawa rozważania
Pieniądz musi mieć charakter dynamiczny
Kryterium własnościowe :
Publiczne środki pieniężne
Prywatne środki pieniężne
Różnica między finansami prywatnymi a publicznymi :
Finanse prywatne - indywidualny dostęp, Finanse publiczne Finanse prywatne Gromadzone są jako świadczenia przymusowe
Gromadzone i wydatkowane zgodnie z indywidualnymi preferencjami
Przeznaczane są na realizacje potrzeb publicznych (społecznych)
Zaspakajanie potrzeb prywatnych
Pewne dziedziny mogą być finansowane tylko w sektorze publicznym, a nie prywatnym Np. obrona narodowa Teoria dóbr publicznych:
Dobra prywatne - towary i usługi dostarczane zgodnie z mechanizmami rynkowymi, konsumpcja ma charakter indywidualny
Dobra publiczne - przedmiot konsumpcji zbiorowej Np. publiczne parki narodowe, jeziora, rzeki Dobra społeczne - mogą być również dobrami prywatnymi, są dostarczane obywatelowi, nawet, kiedy on ich nie chce z nich korzystać, konsumpcja zbiorowa.
Finanse publiczne a sektor publiczny:
Sektor publiczny - cały aparat państwowy, sprzężenie wielu instytucji i podmiotów, będą na niego składały się pewne instrumenty.
Istniejąc przekroje sektora publicznego
Zakres sektora finansów publicznych - system finansów publicznych można rozpatrywać w przekroju:


(…)

…:
Podmiotowym - władza ustawodawcza władza wykonawcza władze kontrolne (NIK, regionalne izby obrachunkowe, aparat skarbowy [policja skarbowa], podmioty, które są finansowane z publicznych fundusz: szkoły, policja, sądownictwo itp.)
Prawnym - konstytucja, ustawa o finansach publicznych (prawo budżetowe), ustawy o finansach samorządowych, ustawy podatkowe, ustawy budżetowe i uchwały budżetowe samorządów, ustawy o pozabudżetowych funduszach publicznych, ustawy regulujące działalność ministra finansów oraz działalność aparatu skarbowego, ustawy karno-skarbowe, ustawa o zobowiązaniach podatkowych, akty wykonawcze - regulujące działalność ministra finansów i innych ministrów, akty wykonawcze.
Instytucjonalnym
Instrumentalnym - podatki (trafiają do gmin)
Podatki do budżetu państwowego: VAT, PIT, CIT, akcyza, podatek od gier (zakładów wzajemnych)
Podatki lokalne - od nieruchomości, rolne, (nie ma już podatku od posiadania psa - teraz jest tylko opłata), leśny, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, od środków transportu (przyczepy, naczepy, autobusy, ale nie od samochodów osobowych, - bo jest akcyza wliczona w benzynę), karta podatkowa
Opłaty
Cło
Dochody pochodzące z majątku publicznego
Subwencje, dotacje…
….
Psychologia - można obserwować zachowania społeczeństwa.
Nauki o zarządzaniu - odpowiednie (efektywne) zarządzanie Np. gminą
Etyka - czarna strefa, przepompowywanie zysków
Za tydzień: operacje publicznymi zasobami finansowymi, funkcje podatków, teoria wyboru publicznego, referaty:
Na za tydzień - teoria wyboru publicznego - będzie pytała za tydzień - 1 osoba, forma dowolna:
Aspekty teoretyczne
Wymiar realny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz