Sektor finansów publicznych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sektor finansów publicznych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Sektor finansów publicznych Obecnie częściowo zarzucono dawny podział na sektor rządowy i samorządowy  ustawodawca wprowadził inną regułę klasyfikacyjną. Niezależnie od podziału podmiotów na rządowe i samorządowe ustawodawca zaliczył szereg innych podmiotów do sektora finansów publicznych. Na gruncie art. 9 ustawy możemy wyróżnić:
1) podsektor rządowy, do którego zaliczamy: organy władzy publicznej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, organy administracji rządowej, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe jednostki budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe instytucje kultury oraz filmowe, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz inne państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo - rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego)
2) podsektor samorządowy , do którego zaliczamy jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, samorządowe jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe instytucje kultury oraz filmowe, samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo - rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego)
3) podsektor ubezpieczeń społecznych , do którego zaliczamy: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze.
Podstawy kwalifikacji do sektora finansów publicznych:
cel działania - wykonywanie zadań publicznych
zasoby do dyspozycji - środki publiczne do realizacji w/w zadań
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz