Sektor finansów publicznych - omówienie (sem II)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sektor finansów publicznych - omówienie (sem II) - strona 1

Fragment notatki:

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Sektor finansów publicznych i jednostki tego sektora, (sem II)
Sektor finansów publicznych i jednostki tego sektora
To zbiór państwowych i samorządowych osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, finansowanych głównie lub wyłącznie ze środków budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, wykonujących zadania na zasadach niekomercyjnych.
W myśl art. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych do sektora finansów publicznych zalicza się:
1) organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki; 2) jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych; 3) fundusze celowe; 4) państwowe szkoły wyższe; 5) jednostki badawczo-rozwojowe; 6) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; 7) państwowe lub samorządowe instytucje kultury; 8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze; 9) Kasy Chorych; 10) Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; 11) państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podst. odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.
W sektorze finansów publicznych wyodrębnić można:
sektor rządowy; 2) sektor samorządowy - jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz podległe tym organom jednostki organizacyjne.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz