Ustawa o finansach publicznych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2394
Wyświetleń: 4613
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o finansach publicznych - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Ustawa o finansach publicznych
Przepisy ustawy, które nie będą obowiązywać: 1,2,3,4,7,8.
Art.9 - wprowadza definicje sektora finansów publicznych i wskazuje jego 14 instytucji. Dług publiczny to suma zobowiązań jednostek sektora finansowego. Art.9
Sektor finansów publicznych tworzą:
1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
3) jednostki budżetowe;
4) samorządowe zakłady budżetowe;
5) agencje wykonawcze;
6) instytucje gospodarki budżetowej;
7) państwowe fundusze celowe;
8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
9) Narodowy Fundusz Zdrowia;
10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
11) uczelnie publiczne;
12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
13) państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe;
14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.
Ad.1) Wszystkie organy państwowe, urzędy celne, skarbowe, organy konstytucyjne itd. Ad.3) Powtarza się ustawodawca, ponieważ wszystkie organy władzy publicznej są zorganizowane w jednostki budżetowe. Organy władzy publicznej z pkt.1 równa się jednostki budżetowe z pkt.3 Art.11 - czym jest jednostka budżetowa?
Art.11
Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Podstawowe cechy:
Pokrywa swoje wydatki z budżetu państwa.
Wszelkie otrzymane dochody odprowadza na rachunek państwa. Nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, że nie ma wyodrębnionego majątku, bo jej majątek jest majątkiem skarbu państwa.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz