Prawo finansowe

note /search

Przykładowe pytania i odpowiedzi z prawa finansowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 1638
Wyświetleń: 2919

I. Wykaz pytań i odpowiedzi do egzaminu z prawa finansowego Regulacja prawna finansów publicznych Proszę określić zakres sektora finansów publicznych. Art. 5 ust. o f. publ. Do sektora finansów publ. zalicza się: *organy władzy publ., *organy administracji rządowej, *organy kontroli państwowej i...

Prawo finansowe skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo finansowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

PRAWO FINANSOWE PUBLICZNE SKRYPT MATERIA Ł Z PODR Ę Y CZNIKA "Polskie Prawo Finansowe Finanse Publiczne" E. Chojna-Duch i „Polskie Prawo Podatkowe” J. Go ł uchowskiego. ORAZ WYK Ł ADÓW SPIS TRE Ś CI I. Finanse Publiczne …………………………………………… 3 II. Prawo Bud ż etowe ……………………………………………10 II...

Ogólna charakterystyka prawa finansowego i zjawisk finansowych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prawo finansowe
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2177

WYKŁAD 1  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRAWA FINANSOWEGO I ZJAWISK FINANSOWYCH Prawo finansowe : ogół norm prawnych regulujących działalność finansową i reguł postępowania opartych o przymus władzy publicznej regulujących zjawiska i procesy pieniężne; •  norma prawna : reguła postępowania oparta o przy...

Opracowanie - Prawo Finansowe - dr Robert Huterski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo finansowe
Pobrań: 3514
Wyświetleń: 5747

Przedmiot, cechy i funkcje publicznej gospodarki finansowej Przedmiot= przymusowe przejmowanie dochodów i dokonywanie wydatków związanych ze świadczeniem usług zaspokajających potrzeby o charakterze publicznym Cechy= kolegialność, wieloetapowość, zbiorowość Funkcje: Fiskalna- dostarczanie państwu...

Finanse jednostek terytorialnych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prawo finansowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1673

FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W róznych państwach wypracowano różne modele podziału środków między jednostkami samorządu a państwo. System centralny - jednostki są na garnuszku budżetu centralnego w 100%, pozyskują środki w 100% z budżetu państwa. Model zdecentralizowany - wszystkie ...

Wieloletni plan finanosy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prawo finansowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1603

Wieloletni plan finansowy W sierpniu 2010 roku uchwałą RM przyjęto wieloletni plan finansowy państwa na lata 2010 - 2013 Obowiązek ten nałożono na RM ustawą o finansach publicznych. Roczne planowanie budżetowe jest zbyt krotkie dla realizowania jakiejkolwiek strategii, polityki finansowej - tą uc...

BUDŻETOWANIE BRUTTO I NETTO. INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2457

BUDŻETOWANIE BRUTTO I NETTO, GOSP BUDŻET, DOCHODY PUBLICZNE BRUTTO - polega na tym że podmiot całością swoich wydatków i dochodów wchodzi do budżetu organu finansowego z którym jest związany. (każdy dochód tej jednostki, jest dochodem budżetu, a jej wydatki są wydatkami budżetu). NETTO - jednostka...

KONTRAKTY WOJEWÓDZKIE, WYBÓR PROJEKTÓW

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 427

KONTRAKTY WOJEWÓDZKIE, WYBÓR PROJEKTÓW, SYS. INTYSTUCJO., ODWOŁANIE, NOWA USTAWA O FINANS. PUBL. Porozumienie pomiędzy RM a zarządem województwa - określa zasady wsparcia dla poszczególnych województw Programy Operacyjne: *Program Infrastruktura i Środowisko - EFRR i FS *Program Innowacyjna Gospoda...

POLITYKA REGIONALNA I STRUKTURALNA

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 819

POLITYKA REGIONALNA I STRUKTURALNA POLITYKA SPÓJNOŚCI Polityka spójności polega na zniwelowaniu różnic ekonomicznych i społecznych między poszczególnymi regionami UE. Przez tę politykę organy wspólnotowe i państwowe dążą do przebudowy struktury społecznej i rozwoju gospodarczego danego obszaru Unii...

PRZYCHODY, ROZCHODY, WYDATKI, ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY BUDŻETU...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 805

PRZYCHODY, ROZCHODY, WYDATKI, ZAKRES PODMIOT I PRZEDMIOT BUDŻETU PRZYCHODY - pochodzą ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów zaciąganych w bankach krajowych, pożyczek, prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego, nadwyżki bud...