Prawo finansowe - strona 2

note /search

WYKONANIE BUDŻETU

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

WYKONANIE BUDŻETU, ZMIANY W BUD. BLOKADA WYDATKÓW Z BUDŻETU Budżet JST wykonuje jej zarząd. - Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacjà, określonych uchwałą budżetowà, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu JST. - Zarząd JST określi szczegółowe...

ZASADY BUDŻETOWE i WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 896

ZASADY BUDŻETOWE i WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ZASADA JAWNOŚCI - gospodarka finansowa j.s.t. jest jawna; na zarząd nałożony jest obowiązek informowania mieszkańców o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz źródłach gromadzenia zasobów pieniężnych i sposob...

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU J.S.T.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo finansowe
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1701

DOCHODY BUDŻETU J.S.T ze względu na źródło dochodów: Dochody własne (np. podatki lokalne, opłaty, dochody z majątku komunalnego) Dochody zewnętrzne (np. subwencje ogólne, dotacje celowe ) wg. kryterium prawnego: Dochody publicznoprawne (n...

KONTROLA FINANSÓW PUBLICZNYCH

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo finansowe
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1064

KONTROLA FINANSÓW PUBLICZNYCH Rodzaje Kontroli: wstępna i następcza źródłowa i kameralna formalna i prowizoryczna pełna i odcinkowa zewnętrzna i wewnętrzna Kontrola Finansowa. To kontrola specjalistyczna, której przedmiotem jest gos...

POJĘCIE I SYSTEMATYKA ORAZ ŹRÓDŁA PRAWA FINANSOWEGO

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo finansowe
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2912

POJĘCIE I SYSTEMATYKA PRAWA FINANSOWEGO Prawo finansowe. Stanowi gałąź prawa publicznego. Jego przedmiotem są finanse publiczne. Reguluje ono działalaność finansową podmiotów publicznych poprzez normy prawno finansowe. Ogół tych norm funkcjonujących w danym państwie i czasie tworzy system prawa fin...

UDZIAŁ W PODATKACH PAŃSTWOWYCH

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo finansowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 917

UDZIAŁ W PODATKACH PAŃSTWOWYCH GMINY - uzyskują 40% podatku od dochodów osób fizycznych zamieszkałych na terenie danej gminy a także 6,71% podatku od dochodów od osób prawnych mających swą siedzibę na terenie gminy. POWIATY = uzyskują 10,25% podatku od dochodów od osób fizycznych zamieszkałych na ...

WYKONYWANIE BUDŻETU

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo finansowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1148

WYKONYWANIE BUDŻETU UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU. Rozpoczyna etap wykonywania budżetu. Jest to szczegółowy plan finansowy zawierający dochody i wydatki danej części budżetowej, którego opracowaniem zajmują się poszczególni ministrowie resortowi a następnie w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budże...

ADMINISTRACJA FINANSOWA - definicja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo finansowe
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3374

ADMINISTRACJA FINANSOWA Administracja Finansowa. Jest częścią administracji publicznej. Jest to zespół organów, osób i instytucji, których zadania polegają na realizowaniu różnorodnych funkcji w sferze finansów publicznych organy zarządzające finansami publicznymi . (Są to m.in.: Minister finansów,...

BUDŻET PAŃSTWA A BUDŻET J.S.T.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo finansowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2121

BUDŻET PAŃSTWA A BUDŻET J.S.T Budżet JST jest niezależny organizacyjnie od BP Budżet JST jest powiązany finansowo z BP (przez dotacje , subwencje , udziały w podatkach dochodowych, wpłaty ) WPŁATY Wpłaty. Są to bezzwrotne, przymusowe i comiesięczne środki wpłacane do budżetu państwa przez bogatsz...

BUDŻET PAŃSTWA - pojęcie budżetu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo finansowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1085

BUDŻET PAŃSTWA POJĘCIE BUDŻETU Budżet Państwa to : Zasób pieniężny państwa, rezultat decyzji politycznej Roczny plan finansowy zawierający dochody i wydatki rządowe związane z realizacją programu polityki gosp. Akt normatywny upoważniający rząd w zakresie dochodów zgodnie z ustaleniami parlamentu...