KONTROLA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
KONTROLA FINANSÓW PUBLICZNYCH - strona 1 KONTROLA FINANSÓW PUBLICZNYCH - strona 2

Fragment notatki:

KONTROLA FINANSÓW PUBLICZNYCH Rodzaje Kontroli: wstępna i następcza
źródłowa i kameralna
formalna i prowizoryczna
pełna i odcinkowa
zewnętrzna i wewnętrzna Kontrola Finansowa. To kontrola specjalistyczna, której przedmiotem jest gospodarka finansowa, a w szczególności gromadzenie i dysponowanie środkami publicznymi, sposób gospodarowania mieniem itp. Organy kontroli finansowej: Minister Finansów, NIK, RIO, NBP i inne. Kontrola Skarbowa - jest swoistym rodzajem kontroli finansowej, której celem jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz skuteczność wykonywania zobowiązań podatkowych oraz innych należności stanowiących dochody budżetu państwa. Organy kontroli skarbowej: Minister Finansów, GIKS, + inspektorzy KONTROLA WEWNĘTRZNA (audyt wewnętrzny) Jest to ogół niezależnych działań kontrolnych i doradczych jednostki przez które kierownik jednostki uzyskuje: obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, a także przejrzystości i jawności. ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego (art. 35d; art. 83 Ustawy „O finansach publicznych”). Jest prowadzona w: Ministerstwach, kancelarii prezesa RM, w urzędach centralnych i wojewódzkich i skarbowych, funduszach celowych
ZUS, KRUS, NFZ Jest prowadzona przez: - Audytora wewnętrznego , który jest pracownikiem jednostki kontrolowanej , podlegającym kierownikowi tej jednostki, którego stosunekj pracy jest objęty szczególną ochroną (nie może być rozwiązany bez zgody GIAW). Pełni on funkcję czysto kontrolną, tj. do jego obowiązkó należy przeprowadzenie kontroli i dokonanie obiektywnej analizy zaistniałych rozbieżności w drodze sprawozdania. Ponadto jest on zobligowany poinformować kierownika jednostki kontrolowanej o wynikach kontroli. KONTROLA ZEWNĘTRZNA (audyt zewnętrzny - kontrola finansowa) Stanowi formę kontroli zewnętrznej.
Służy ochronie interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa
Służy zapewnieniu skuteczności wypełniania zobowiązań podatkowych i innych należności względem państwa Jest prowadzona w: Podmiotach zobowiązanych do świadczeń na rzecz Skarbu Państwa
Podmiotach dokonujących wydatków środkó z budżetu państwa
Podmiotach zarządzających mieniem państwowym Jest prowadzona przez: Ministra Finansów
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej
Inspektorów Kontroli Skarbowej Etapy Kontroli. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz