ADMINISTRACJA FINANSOWA - definicja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2940
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ADMINISTRACJA FINANSOWA - definicja - strona 1 ADMINISTRACJA FINANSOWA - definicja - strona 2

Fragment notatki:

ADMINISTRACJA FINANSOWA Administracja Finansowa. Jest częścią administracji publicznej. Jest to zespół organów, osób i instytucji, których zadania polegają na realizowaniu różnorodnych funkcji w sferze finansów publicznych organy zarządzające finansami publicznymi . (Są to m.in.: Minister finansów, minister do spraw budżetu, finansów publicznych, instytucji finansowych, Rada Ministrów, NBP) Realizują oni zadania z zakresu:
programowania finansów publicznych
tworzenia prawa (inicjatywa ustawodawcza Rady Ministrów, rozporządzenia Ministra Finansów)
planowania finansowego (bilans finansowy i bilans należności i zobowiązań skarbu)
organizowania i kierowania zadaniami
kontroli finansowej (Minister Finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowe + inspektorzy) organy wykonujące działalność finansową. (Na szczeblu centralnym: Ministerstwo Finansów, urzędy i izby skarbowe). (Na szczeblu samorządów terytorialnych: wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast) Realizują one zadania z zakresu:
postępowania podatkowego i karno-skarbowego
postępowania egzekucyjnego świadczeń podatkowych Minister Finansów. Do zakresu jego zadań należy: - inicjowanie polityki finansowej państwa (m.in. opracowywanie bilansu finansowego , płatniczego i budżetu państwa)
- koordynacja publicznej działalności finansowej (m.in. kontrola skarbowa) Do zakresu kierowania należy: budżet (opracowywanie budżetu, kontrola realizacji budżetu, przygotowywanie sprawozdań w wykonania budżetu)
finanse publiczne (realizacja dochodów i wydatkó budżetu państwa, a w tym, podatki pośrednie, bezpośrednie, cła)
instytucje finansowe (obejmuje sprawy banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy powierniczych)
Aparatem wykonawczym Ministra Finansów jest Ministerstwo Finansów oraz urzędy i izby skarbowe .
Zadania Urzędów Skarbowych. Należą tu: a) ustalanie i pobór podatków oraz niepodatkowych nalezności budżetowych b) rejestrowanie podatników c) przymmowanie deklaracji podatkowej d) podział i alokacja dochodów budżetowych pomiędzy budżety gmin e) prowadzenie dochodeń w sprawach karno-skarbowych Zadania Izb Skarbowych. Należą tu: a) nadzór nad urzędami skarbowymi b) rozstrzyganie w II instancji w sprawach należących do urzędów skarbowych c) analiza prawidłowości wykorzystania dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu państwa Zadania NBP w zakresie zarządzania finansami publicznym. - współdziałania z organami państwowymi w zakresie polityki gospodarczej (np. opracowywanie kierunków polityki pieniżęnej)
- opiniowanie projektu ustawy budżetowej
- przedstawianie ustaleń Rady Polityki Pieniężnej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz