DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU J.S.T.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU J.S.T. - strona 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU J.S.T. - strona 2 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU J.S.T. - strona 3

Fragment notatki:

DOCHODY BUDŻETU J.S.T ze względu na źródło dochodów: Dochody własne (np. podatki lokalne, opłaty, dochody z majątku komunalnego) Dochody zewnętrzne (np. subwencje ogólne, dotacje celowe ) wg. kryterium prawnego: Dochody publicznoprawne (np. podatki, opłaty - opłaty sądowe, adm. za wydanie np. zezwolenia) Dochody prywatnoprawne (np. z majątku = z najmu, z dzierżawy, ze sprzedaży mienia komunalnego) ze względu na rodzaj dochodów: Dochody podatkowe (np. podatki lokalne, opłaty) Dochody niepodatkowe (np. zapisy, spadki, darowizny w formie pieniężnej) wg kryterium ostatecznego pobrania dochodu: Dochody zwrotne (np. pożyczki, kredyty) Dochody bezzwrotne (czyli dochody własne i zewnętrzne) wg. kryterium rodzajowego dochodów zewnętznych: Dochody obligatoryjne (czyli dochody własne, subwencje ogólne, dotacje celowe) Dochody fakultatywne (np. środki z funduszy strukturalnych na rozój regionów, środki z budżetu UE) ZASADY KSZTAŁTOWANIA DOCHODÓW: ZASADA ADEKWATNOŚCI - czyli proporcjonalności udzielonych j.s.t. środkó względem wielkości zadań. Ponadto zmiana w zakresie zadań warunkuje zmianę w zakresie wielkości środków na te zadania. (nowe zadania = nowa kasa) ZASADA SAMODZIELNOŚCI FINANSOWEJ - w ustawowo określonym zakresie. Odnosi się do samodzielności kształtowania wysokości podatków lokalnych i opłat (w granicach określonych ustawowo). ZASADA ZGODNOŚCI Z EUROPEJSKĄ KARTĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - obejmuje ona:
Prawo władz lokalnych do własnych dochodów i do dysponowania nimi
Prawo władz lokalnych do zaciągania kredytów i pożyczek Wymóg proporcjonalności wysokości środkó do powierzonych zadań
Wymóg pochodzenia części dochodów z podatków DOCHODY GMIN PODATKI LOKALNE OD NIERUCHOMOŚCI
PODATEK ROLNY, PODATEK LEŚNY, OD PSÓW
WPŁYWY Z OPŁAT: SKARBOWYCH, TARGOWYCH, ADMINISTRACYJNYCH
WPŁYWY Z GMINNYCH JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
DOCHODY ZE SPADKÓW, ZAPISÓW, DAROWIZN
DOCHODY Z KAR, GRZYWIEN
DOCHODY Z ODSETEK OD UDZIELONYCH POŻYCZEK DOCHODY POWIATU WPŁYWY Z POWIATOWYCH JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
DOCHODY ZE SPADKÓW, ZAPISÓW DAROWIZN
DOCHODY Z KAR, GRZYWIEN
DOCHODY Z ODSETEK OD UDZIELONYCH POZYCZEK DOCHODY WOJEWÓDZTW WPŁYWY Z WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
DOCHODY ZE SPADKÓW, ZAPISÓW, DAROWIZN
DOCHODY Z KAR, GRZYWIEN
DOCHODY Z ODSETEK OD UDZIELONYCH POŻYCZEK CHARAKTER PRAWNY DOCHODÓW (wg. tego kryterium można podzielić dochody na:)

(…)

…, DAROWIZNY
DOCHODY Z KAR, GRZYWIEN ZASADY GROMADZENIA DOCHODÓW J.S.T
- dochody j.s.t. pobierane są przez urzędy skarbowe lub organy samorządu terytorialnego.
- dochody pobierane przez urzędy skarbowe to dochody z tytułu: karty podatkowej, opłat skarbowych, pod. doch. od o.p.
- dochody pobierane przez urzędy skarbowe odprowadzane są na rachunek danej j.s.t. w ciągu 14 dni od dnia pobrania. - dochody j.s.t…
… rezerwy celowe i rezerwa ogólna, którymi dysponuje zarząd JST.
1. Rezerwy celowe są tworzone na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu.
2. Suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu. 3. Suma rezerwy ogólnej nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz