Finanse jednostek terytorialnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse jednostek terytorialnych - strona 1 Finanse jednostek terytorialnych - strona 2 Finanse jednostek terytorialnych - strona 3

Fragment notatki:


FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W róznych państwach wypracowano różne modele podziału środków między jednostkami samorządu a państwo. System centralny - jednostki są na garnuszku budżetu centralnego w 100%, pozyskują środki w 100% z budżetu państwa. Model zdecentralizowany - wszystkie dochody publiczne panstwa trafiaja do jednostek lokalnych a następnie jednostki lokalne przekazują do budżetu centralnego część pozyskanych środków. Te dwa skrajne modele od czasu do czasu pojawiają się w panstwach, które niekoniecznie dobrze na tym wychodzą (Jugosławia, a obecnie nigdzie). Modele pośrednie - część dochodów jednostki lokalne czerpią z własnych źródeł, natomiast pozostała częśc jest im przyznawana z budżetu centralnego. Ten model ma tę zaletę, iż państwo zachowuje kontrolę nad poziomem dochodów jednostek lokalnych. Zachowując tę kontrolę ma także wpływ na realizację zadań przez te jednostki. Ta kwestia ściśle wiąże się z kwestią władztwa finansowego jednostek samorządowych. To władztwo obejmuje w pierwszej kolejności prawo do pobierania dochodów przyznanych tym jednostkom ustawowo, a także prawo administrowania tymi dochodami, prawo ustalania wysokości stawek tych dochodów(w granicach określonych ustawowo). To władztwo, jako wtórne, nie może obejmować i nie obejmuje prawa do nakładania danin publicznych. JST nie mogą wprowadzić na swoim terytorium żadnych obligatoryjnych danin publicznych (podatkow, opłat), czego nie można mylić z samo opodatkowaniem mieszkańców. Ono następuje na podstawie przeprowadzonego referendum, jest więc wynikiem zgody mieszkańców na poniesienie określonego cieżaru na określony cel (np. utrzymanie szpitala). Samoopodatkowanie różni się od podatku również tym, że jest wprowadzone na z góry określony czas. Zakres tego wtórnego władztwa wyznacza zawsze państwo w drodze ustawy. Jest wiele wyroków NSA który uchylał uchwały JST które chciały wprowadzać wszelkiego rodzaju opłaty na swoim terytorium.
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego Jest to jeden z fundamentów samorządności obok samodzielności prawnej i samorządności (decudowania o wspólnych celach). Zakres tej samodzielności nie jest w żaden sposób zdefiniowany. Odróznia się samodzielnośc dochodową jednostek od samodzielności wydatkowej. Samodzielność dochodowa rozumiana jest w ten sposób, że jednostki mają prawo do posiadania własnych wystarczających zasobów finansowych. Wydaje się więc że ta samodzielność powinna opierać się na tzw. dochodów własnych, które wpływają do nich bezpośrednio, przyznane bezterminowo i są wydajne. W Polsce w praktyce ponad połowa dochodów wszystkich jednostek pochodzi z budżetu państwa. Można by powiedzieć ze jest to brak samodzielności dochodowej- doktryna wyjaśnia problem w ten sposób, że w samodzielności dochodowej nie jest ważne z jakich źródeł pochodza dochody, tylko czy jednostka może nimi swobodnie dysponować.

(…)

… komisji i mają także swoich zastępców. Pełnią rolę oskarżyciela. Przed główną komisją występuje główny rzecznik lub jego zastępca.
Kary w kolejności od najłagodniejszej do najbardziej surowej - kara upomnienia, kara nagany, kara pieniężna (jej wysokość jest reglamentowana i zależy od wysokości wynagrodzenia pracownika), zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi…
… lokalnych. Jest abecadlem dla panstwa pamietanie o tym, że wpływy podatkowe z podatków lokalnych wpływają wyłącznie do budżetu gminy - ani powiat, ani województwo nie otrzymują żadnych podatków i oplat lokalnych. Najważniejszym dochodem gmin z tego tytułu jest podatek od nieruchomości, pewne znaczenie ma podatek rolny, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn. Zaliczamy…
… - ustawodawca określa warunki takiego dofinansowania, w szczególności może okreśłić ze dofinansowanie zadan wlasnych moze przebiegac w ramach kontraktów wojewodzkich. Zadania wlasne w zakresie placowek oswiatowych - dofinansowanie moze pokryc maksymalnie 50%. 21-03-2011
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Problematykę tą reguluje odrębna ustawa z 2004 roku, która weszła w życie 1…
… że taka uchwala jest upoważnieniem do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w związku z tym odpowiadają ci którzy podjęli tą uchwałę. Pomijając błędne założenie że ta uchwała jest jakimkolwiek upoważnieiem, trzeba zwrócić uwagę że członkowie organow kolegialnych mogą się uwolnić od odpowiedzialnośći, jeśli głosowali przeciw tej uchwale, lub gdy uchwała została uchwalona, wnoszą sprzeciw wobec…
… okreśła zamknięty katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Kwestią zasadniczą jest określenie charakteru tej odpowiedzialności. Pierwsza koncepcja mówi o tym, że jest to odpowiedzialność o charakterze dyscyplinarnym. Przeciwnicy tej tezy wskazują na argument, że nie wprowadza się w takim wypadku żadnego charakteru czynów karanych w postępowaniu dyscyplinarnym. Ta koncepcja…
… publicznych -wszystko co powiedzieliśmy o budżecie państwa w jakiś sposób wiąże się z budżetem JST, tu będziemy mowili tylko o różnicach.
Pierwsza róznica dotyczy formy prawnej - budżet samorządowy ma formę uchwały organy stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, obejmuje dochody i wydatki oraz przychody i rozchody. Także jest budżetem rocznym do którego możemy odnieść prawie wszystkie zasady które odnoszą się do budżetu państwa. Różnica w zasadzie zupełności - nie mamy jednostek, agend na szczeblu samorządowym, tu funkcjonują jednostki budżetowe powiązane metodą brutto z budżetem oraz samorządowe zakłady budżetowe powiązane z budżetem metodą netto. Samorzadowe zakłady budżetowe nie mają osobowości prawnej. Uzyskaną nadwyżkę budżetową odprowadzają w całości do budżetu, natomiast ich strata…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz