Rzeźba Karkonoszy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzeźba Karkonoszy - strona 1 Rzeźba Karkonoszy - strona 2

Fragment notatki:


Magdalena Stec                  22.10.2012    Zmiany poglądów na rozwój rzeźby Karkonoszy      Rozpatrywanie  geomorfologii  Karkonoszy  zacząć  należy  od  aspektu  geologicznego.  W  1923  roku  Berg  wyjaśnia  powstanie  członów  górotworu  jako  skutek  nierównomiernego  dźwigania terenu podczas ruchów górotwórczych w neogenie, opierając się na wcześniejszej  teorii  E.Beyricha  (1855).  Koncepcję  tę  potwierdzają  badania  z  drugiej  połowy  XX  wieku  (Mierzejewski,  1986;  Migoń  1993).  Z  kolei  teoria  tektoniki  granitowej  Cloosa  z  roku  1925,  mówi  o  tym,  że  Karkonosze  zbudowane  są  z  trzech  odmian  granitu  o  zróżnicowanej  odporności.  Dokładniej  odmiany  petrograficzne  opisywane  były  przez  Borkowską(1966),  Lisa (1970) i Mierzejewskiego (1985). Migoń (1993) podkreśla istotę zróżnicowanego składu  mineralogicznego,  gęstości  i  orientacji  spękań  w  nierównomiernym  wietrzeniu  granitu.  Rozróżnia  także  cios  prostokątny  od  ciosu  kopułowego,  związany  prawdopodobnie  z  odprężeniami.  W  1962  roku  Jahn  przedstawił  prawdopodobną  genezę  skałek  karkonoskich,  aktualną do dziś. Ich rozwój jest dwuetapowym procesem. Jahn (1980) i Migoń (1993, 1999)  sądzą,  że  dwuetapowość  rozwoju  można  odnieść  także  do  większych  form  ukształtowania  terenu.    Osobnym zagadnieniem jest powstawanie zwietrzeliny ziarnistej. Dumanowski (1961)  sądził,  że  za  powstawanie  „kaszy  granitowej”  odpowiedzialne  jest  głównie  wietrzenie  chemiczne.  Oznaczałoby  to,  że  proces  dezintegracji  przebiegał  w  klimacie  ciepłym  i  wilgotnym.  Jahn  już  w  pierwszej  połowie  lat  60.  XX  w.  zauważał  większe  znaczenie  wietrzenia  mechanicznego.  Migoń,  Czerwiński  (1994)  i  Jahn  (2000)  dowodzili,  że  w  tworzeniu  zwietrzeliny  ziarnistej  przewagę  ma  wietrzenie  fizyczne.  Wiek  zwietrzelin  określany  jest  na  czwartorzęd.  Migoń  (2006)  podkreśla,  że  niedojrzałość  mineralogiczna   zwietrzeliny  jest  wynikiem  szybkiej  denudacji  stoków,  wynikającej  z  tektonicznego  dźwigania Karkonoszy.     Czerwiński  (1980)  zwraca  uwagę  na  kociołki  w  skałach  granitowych.  Sądzono,  że  kociołki  były  niegdyś  misami  ofiarniczymi  i  powstały  jako  wytwór  ludzkich  rąk.  Berendt  (1893)  uważał,  że  mają  pochodzenie  polodowcowe,  uważał  je  za  kociołki  eworsyjne.  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz