Wykład 7 z geografii fizycznej Polski

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 7 z geografii fizycznej Polski - strona 1

Fragment notatki:


WYKŁAD VII Zlodowacenia górskie Tatry - równolegle ze zlodowaceniami nizinnymi, występowało prawdopodobnie też w Beskidzie Żywieckim. Karpaty - prpcesy denudacyjno-wietrzeniowe, częściowo doprowadziło to do inwersji. Osady niszczenia odprowadzane na niewielkie odległości 9sedymentacja w obrębie dolin rzecznych - najwyższe poziomy terasowe w dolinach rzek karpackich).
W centrum Tatr formy glacjalne związane z 3 kolejnymi zlodowaceniami - współczesna rzeźba Tatr - efekt nakładających się 3 zlodoawceń. Na Podhalu, na przedpolu stożki napływowe rzecznolodowcowe, najwyższy stożek związany z najstarszym zlodowaceniem (+ - zlodowacenie Sanu), zniszczona forma i materiał w znacznym stopniu zasypany. W następnym zlodowaceniu (Odry), sedymentacja na większym obszarze i w związku z tym, jest mniejsza miąższość. Ostatnie zlodowacenie (Wisły) - jeszcze niższe stożki. Na Podhalu mamy 3 poziomy stożkównapływowych rzeczno-lodowcowych: poziom Antałówki (najwyższy), poziom Bystrego (sedymentacja dwudzielna), stożek Zakopanego (najlepiej zachowany). W dolinach rzek karpackich - 3 poziomy teras o podobnym wieku (też z 3 zlodowaceń). Najdłuższy lodowiec: 14 km (lodowiec Białki z bocznymi Rybiego Potoku i Roztoki), drugi lodowiec: 8 km Suchej Wody. Tatry Wysokie - bardzo duży stopień przeobrażenia glacjalnego zarówno w obrębie stoków jak i dolin: kotły ( proste, złożone, np.: K.Gąsienicowe, Dolina 5 Stawów), w zależności od wysokości - piętrowość kotłów (Morskie Oko - Czarny Staw), suche lub wypełnione (suche: za Mnichem, Mięguszowiecki), moreny recesyjne. Tatry Zachodnie - krótsze lodowce: Dolina Chochołowska 6 km., pozostałe 3-4km, mniejszy stopień przeobrażenia glacjalnego, klasyczne formy: Dolina Miętusia, Dolina Małej Łąki. Efektem działalności procesów wietrzeniowo-denudacyjnych i działalności lodowców Karpaty obniżyły się o 30-50 m.  Na Antałówce spoczywają żwirowiska najstarszego zlodowacenia, na Bystrem leżą żwirowiska starszego zlodowacenia, z moreną w Kuźnicach więżą się żwirowiska najmłodszego zlodowacenia. W Tatrach Zachodnich występują 3 cykle recesyjne a w Tatrach Wysokich wylicza się ich 6.
Na stokach Pilska i Babiej Góry - niższe - przypominające kotły lodowcowe ( B. Żywiecki).
b) Karkonosze - formy glacjalne: kotły lodowcowe, słabo wykształcone doliny lodowcowe, bo jęzory lodowcowe były krótkie (2,5-3 km), moreny czołowe, bardzo dużo moren recesyjnych, zwłaszcza na przedpolu kotłów lodowcowych. Karkonosze były zlodowacone kilkakrotnie - zlodowacenia te nie występowały równolegle ze zlodowaceniami niżowymi, były one bardziej stabilne niż niżowe, intensywniejsze w fazach anaglacjalnych.
  Karkonoskie zlodowacenia: - przed zlodowaceniem Odry (tzw. zlodowacenie stokowe) - brak większych form glacjalnych.
- zlodowacenie Odry (dwudzielne):
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz