Kształtowanie się gleb i opis skał macierzystych oraz minerałów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kształtowanie się gleb i opis skał macierzystych oraz minerałów-opracowanie - strona 1 Kształtowanie się gleb i opis skał macierzystych oraz minerałów-opracowanie - strona 2 Kształtowanie się gleb i opis skał macierzystych oraz minerałów-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

KSZTAŁTOWANIE SIĘ GLEB
O powstawaniu i kształtowaniu się gleb decydują następujące
czynniki glebotwórcze:
- klimat
- świat roślinny
- świat zwierzęcy
- woda
- rzeźba terenu
- skała macierzysta
- działalność człowieka
czas tworzenia się gleb
MORFOLOGICZNE TYPY KRAJOBRAZOWE wydzielane są na podstawie rozpiętości i częstotliwości wahań wysokości w przestrzeni:
typ równinowy: wahania różnic wysokości względnych na długości 2km od 0 do 200 m
a. niziny 0-200 m n.p.m.
b. wyżyny wzniesione ponad 200-300 m n.p.m.
typ górski- wahania różnic wysokości względnych na długości 2km ponad 200m.
a). góry niskie 200-500m, b). średnio wysokie 500-1000m, c). wysokie 1000m
Na podstawie wymiarów przestrzennych wyróżnia się:
makrorelief: - większe i złożone składniki krajobrazu
mezorelief: - powierzchnie o przekroju dziesiątek i setek metrów i pionowym zróżnicowaniu wysokości względnej 1-10m
mikrorelief: - drobne zmiany w urzeźbieniu powierzchni od kilku do kilkudziesięciu metrów i zróżnicowaniu pionowym do 1m
FORMY RZEŹBY TERENU
- płaskie
- wypukłe
- wklęsłe
RZEŹBA TERENU
- wpływa pośrednio na kształtowanie się gleb poprzez oddziaływanie
na:
- erozję
- klimat i roślinność
obieg wody w glebie
SKAŁA MACIERZYSTA
wpływa na:
- mineralny
- chemiczny
- granulometryczny skład gleby
- właściwości chemiczne i fizyczne gleby
- cechy morfologiczne
W różnych typach gleb obserwujemy różny wpływ skały w
cyklu rozwojowym gleby.
Skała macierzysta jako dominujący czynnik w rozwoju gleby
MINERAŁY SKAŁOTWÓRCZE
Minerał to pierwiastek, związek chemiczny lub grupa związków chemicznych tworzących odrębną jednostkę geologiczną.
W przyrodzie znanych jest kilka tysięcy minerałów z czego ważniejsze znaczenie gleboznawcze posiada około 30 minerałów.
Systematyka minerałów obejmuje 6 gromad:
- Pierwiastki
- Siarczki i siarkosole
- Solowce
- Tlenki i wodorotlenki
- Sole kwasów tlenowych
- Minerały organiczne
Do najważniejszych minerałów skałotwórczych należą: kwarc,
ortoklaz, plagioklazy, łyszczyki, amfibole, pirokseny, oliwin, kalcyt,
dolomit, gips
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz