Amfibole

note /search

Minerały - na kolokwium

 • Uniwersytet Gdański
 • Geologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1190

-plagioklazy,amfibole,pirokseny, str-holokrystal,afanitowa,tek-bezladne,zbiteDioryt-oboj,gen-glebinow,skl...

Bazalt - Diabaz

 • Politechnika Warszawska
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2289

(młodopaleozoliczny) 5. Miejsce w systematyce skały magmowe, wylewne, obojętne 6. Minerały akcesoryczne amfibole...

Gabro

 • Politechnika Warszawska
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2345

. Minerały (cechy główne) Pirokseny (krzemian Ca, Mg, Fe, twardość 5-6, barwa zielona do czarnej) amfibole...

Opisy skał

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Budownictwo
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2037

SJENIT 1. jawnokrystaliczna 2. masywna, bezładna 3. ortoklaz, biotyt 3b. plagioklaz, amfibol...

Magmatyzm-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1631

) • główne stadium krystalizacji – nadal krystalizują pirokseny i plagioklazy, takŜe amfibole i biotyt...

Wykład - skały magmowe

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1981

) – zawierają dużo FeO i MgO (oliwiny, pirokseny, amfibole, biotyt) - minerały sialiczne (jasne) – główne...

Dioryt - Struktura

 • Politechnika Warszawska
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2016

odporność na wietrzenie chem., pokrój tabliczkowy), amfibole(barwa zielona do czarnej, połysk szklisty...