Oczyszczanie gleb różnymi metodami-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oczyszczanie gleb różnymi metodami-opracowanie - strona 1 Oczyszczanie gleb różnymi metodami-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Oczyszczanie (dekontaminacja) gleb i gruntów jest
procesem, którego efektywnosć zależy od wielu
czynników, w tym głównie od:
• rodzaju zanieczyszczenia i jego koncentracji,
• fizycznego stanu zanieczyszczenia w glebie,
• własciwosci chemicznych, fizycznych i
biologicznych substancji skażających,
• składu granulometrycznego gleby i zawartosci w
niej substancji organicznej,
• wielkosci obszaru zanieczyszczonego i jego
historii.
Techniki in situ:
• przemywanie
• napowietrzanie
bioremediacja
• fitoekstrakcja
• izolacja warstw zanieczyszczonych
Techniki ex situ:
• „pranie gleby”
• oczyszczanie termiczne
• oczyszczanie destylacyjne, elektrolityczne i inne
biodegradacja
• zdjęcie warstw zanieczyszczonych
Oczyszczalnie glebowo-roślinne
Zaliczane są do rozwiązań naturalnych i
półnaturalnych
Zaliczyć tutaj możemy:
- Filtry gruntowe bez roślinności
- Drenaże rozsączające
- Pola intensywne nawadniane ściekami
(pola irygowane)
- Ściekowe stawy rybne
- Stawy stabilizacyjne
- Stawy napowietrzane
Oczyszczalnie roślinne
- Oczyszczalnie hydrobotaniczne
- Oczyszczalnie bagienne
- Korzeniowe
- Gruntowo-roślinne
- Glebowo-korzeniowe
- Złoża makrofitowe
- Złoża trzcinowe
- oczyszczalnie z roślinnością bagienną,
- oczyszczalnie z roślinnością wodną zakorzenioną,
- oczyszczalnie z roślinnością
Klasy oczyszczalni roślinnych:
- Obiekty rolniczego wykorzystania ścieków
- Właściwe oczyszczalnie hydrobotaniczne
(hydrofitowe)
- Stawy ściekowe, glonowe, lub z roślinnością Pływającą
Oczyszczalnia hydrobotaniczna ze złożem o przepływie poziomym z nasadzeniem
Wierzby
Obiegowa nazwa tej oczyszczalni funkcjonuje jako „oczyszczalnia wierzbowa”.
Wstępne podczyszczanie ścieków odbywa się w dwukomorowym osadniku gnilnym. Filtr gruntowo - roślinny o pojemności 180 m3 stanowiący II stopień oczyszczania wykonany jest jako niecka. Dno i skarpy tej niecki wykłada się folią z tworzywa sztucznego .Wypełnienie stanowi rodzimy grunt przepuszczalny. Filtr obsadza się wierzbą Salix viminalis. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest staw usytuowany w obrębie gospodarstwa lub inny zbiornik wodny znajdujący się w okolicy, który jednocześnie spełnia rolę III stopnia oczyszczania.

(…)

… wykorzystujące rzęsę wodną są mało efektywne w klimacie jaki panuje w Polsce, ponieważ mamy za krótki okres wegetacji. Co więcej, podatna jest na wiele czynników, które w klimacie umiarkowanym są bardzo zmienne.

…,
natomiast lubi wody bardzo żyzne. Jest rośliną dobrą do hodowli, gdyż w optymalnych warunkach bardzo szybko namnaża się pobierając składniki pokarmowe z wody jak również z powietrza. Z drugiej strony jest to gatunek wymagający, `pracuje' tylko przy
odpowiedniej temperaturze i nasłonecznieniu. Oczyszczalnie tego typu uzależnione są od
warunków klimatycznych, pracują tylko w sezonie letnim przez kilka miesięcy. Nie można ich
wykorzystywać przez cały rok. Ich zaletą jest to, że rzęsa występuje od bardzo
kwaśnych do bardzo zasadowych środowisk (zakres pH 3,5 - 10,4) oraz maja bardzo duży zakres
tolerancji na pierwiastki (m.in. wapń, magnez, sód, potas, fosfor, wodorowęglany, chlor, siarkę).
Oczyszczanie rzęsowe wymaga, aby ścieki przeszły przez osadnik wstępny, a następnie wpuszczane są do napowietrzanego stawu o głębokości 3 m…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz