Przydomowe i lokalne oczyszczalnie ścieków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Przydomowe i lokalne oczyszczalnie ścieków - strona 1  Przydomowe i lokalne oczyszczalnie ścieków - strona 2  Przydomowe i lokalne oczyszczalnie ścieków - strona 3

Fragment notatki:


Przydomowe i lokalne oczyszczalnie ścieków • Przydomowymi (zagrodowymi) oczyszczalniami ścieków można nazwać te oczyszczalnie, które  przyjmują ścieki z jednego lub kilku domostw (jeżeli dopływ ścieków odbywa się przewodami o  charakterze przykanalików) lub z małego zakładu produkcyjnego (np. rzemieślniczego) względnie z  zakładu użyteczności publicznej) • Lokalnymi można nazwać oczyszczalnie obejmujące swym zakresem część wsi lub małą wieś Przydomowe i lokalne oczyszczalnie ścieków. Zalety przydomowych oczyszczalni: • oczyszcza ścieki bytowe do poziomu czystości II klasy wód gruntowych, • eliminuje zapachy, • niski koszt eksploatacji, • indywidualny dobór typu oczyszczalni dla każdego klienta, • urządzenie nie pobiera prądu elektrycznego, • działanie bezobsługowe (nie ma czynników wpływających na zatrzymanie pracy oczyszczalni), • istnieje możliwość rozbudowy i połączeń z innymi urządzeniami, • preparat mikrobiologiczny stosowany w oczyszczalni przyspiesza biodegradację zanieczyszczeń i  eliminuje przykre zapachy w zbiorniku (osadniku, oczyszczalni).  Oczyszczanie na obszarach bez zbiorczych sieci kanalizacyjnych • Osadniki gnilne • Osadniki Imhoffa • Drenaż rozsączający • Filtry piaskowe • Oczyszczanie gruntowo-roślinne • Stawy ściekowe • Złoża biologiczne • Oczyszczanie osadem czynnym Osadniki gnilne • Urządzenie do mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków (sedymentacja-flotacja- fermentacja) • zamknięty, szczelny zbiornik, w którym zachodzą wstępne procesy oczyszczania ścieków.  Najczęściej stosuje się osadniki z tworzyw sztucznych (głównie z polietylenu o wysokiej gęstości),  ze względu na dużą trwałość, odporność na korozję i łatwość montażu • Warunkiem prawidłowego działania jest nieprzekroczenie jego objętości równej 2-3 dniowemu  przepływowi ścieków   Osadniki Imhoffa • dwupoziomowy, zazwyczaj betonowy zbiornik, składający się z dwóch zespolonych i  połączonych ze sobą komór: górnej sedymentacyjnej (przepływowej) oraz dolnej (fermentacyjnej) • W górnej części, czyli w komorze sedymentacyjnej następuje sedymentacja, czyli oddzielenie od  ścieków zanieczyszczeń stałych. Następnie ścieki spływają przez szczelinę w dnie do części dolnej,  czyli do komory fermentacyjnej, gdzie przebiega proces beztlenowego rozkładu osadów  ściekowych. • Redukcja zawiesin - 60%, BZT5 – 40% Drenaż rozsączający • układ podziemnych, równolegle połączonych, perforowanych drenów, wprowadzających ścieki  mechanicznie oczyszczonedo gruntu w celu ich dalszego biologicznego doczyszczania • Jako drenaż rozsączający najczęściej stosowane są rury PCV o średnicy 100 - 110 mm, z  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz