Inżynieria środowiska

note /search

Fizyczno-chemiczne badanie kompostu - sprawozdania

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2520

Sprawozdanie z ćwiczenia Nr 3 FIZYCZNO – CHEMICZNE BADANIE KOMPOSTU Cel ćwiczenia:  Badanie jakości i możliwości rolniczego wykorzystania kompostu           uzyskanego z przeróbki osadów ściekowych. Krótki opis przebiegu do     ś   wiadczenia   ...

Odżelazianie wody - sprawozdanie

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3283

Sprawozdanie z ćwiczenia nr.4 Odżelazianie wody Cel ćwiczenia:  ocena skuteczności procesu odżelaziania wody przez napowietrzanie i filtrację Opis przebiegu doświadczenia:  wymiesz...

Wejściówka z dekarbonizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1589

CEL I ZAKRES  Ćwiczenie ma na celu wykazania możliwości zastosowania trzech wybranych metod  do zmniejszenia twardości węglanowej wody. Zakres  ćwiczenia obejmuje przeprowadzenie procesu  dekarbonizacji wody metodą termiczną, szczepieniem kwasem oraz za pomocą wapna . Dekarbonizacja   – proc pole...

Wejściówka z kompostu

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1463

 CEL I ZAKRES BADAŃ  Badanie jakości i moŜliwości rolniczego wykorzystania kompostu  uzyskanego z przeróbki osadów ściekowych.  metody kompostowania : pryzmowe;  stos napowietrzany; w reaktorze: tlenowe; w reaktorze:  beztlenowe.    Kompost- nawóz organiczny, otrzymywany w wyniku częściowego rozk...

Zastosowanie sorpcji na węglach aktywnych - sprawozdanie

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2086

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 5 ZASTOSOWANIE SORPCJI NA WĘGLACH AKTYWNYCH W OCZYSZCZANIU WODY I  ŚCIEKÓW Cel ćwiczenia :   ocena skuteczności usuwania barwników ze ścieków przy użyciu węgla aktywnego o  różnej strukturze porowatej. Opis ćwiczenia:  Przygotowano roztwór podstawowy barwnika rozpuszcz...

Sprawozdanie - dekarbonizacja wody

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2597

Sprawozdanie z ćwiczenia Nr 9 Dekarbonizacja wody Cel ćwiczenia:  zastosowanie różnych metod do zmniejszania twardości węglanowej wody.  Przeprowadzenie procesu dekarbonizacji wody metodą termiczną, szczepieniem kwasem oraz za  pomocą...

Adsorpcja - omówienie procesu

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1337

Adsorpcja • Służy głównie do usuwania  rozpuszczonych związków organicznych  (najczęściej refrakcyjnych,  które nawet w  śladowej ilości mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludności) • Adsorpcję stosuje się z uwagi na poziom zanieczyszczeń wód (głównie powierzchniowych)  syntetycznymi związkami ...

Biologiczne metody oczyszczania gruntu

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2093

Metody biologiczne • metody bioremediacyjne – oparte na  aktywności mikroorganizmów  (powszechnie  stosowane do oczyszczania gleb zanieczyszczonych związkami organicznymi,  podejmowane są prace również nad wykorzystaniem mikroorganizmów do detoksykacji i  oczyszczania gleb zanieczyszczonych subst...

Degradacja i wybór metody remediacji

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

Degradacja lekka -  podłoże gruntowe ma  częściowo  ograniczoną przydatność rolniczą, jednak bez  naruszenia naturalnych funkcji biologicznych, a przywrócenie pierwotnej przydatności rolniczej jest  możliwe poprzez modyfikację systemu g...

Dekarbonizacja wody - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3773

DEKARBONIZACJA WODY  Dekarbonizacja-   jest   to   proces   polegający   na   usunięciu   z   wody   lub   zmniejszeniu  twardości    węglanowej.    Zmniejszenie    twardości   węglanowej   uzyskuje    się   przez  dekarbonizację:  - termiczną; - chemiczną: wapnem lub kwasem; - w procesie wymiany...