Odżelazianie wody - sprawozdanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2555
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odżelazianie wody - sprawozdanie - strona 1 Odżelazianie wody - sprawozdanie - strona 2 Odżelazianie wody - sprawozdanie - strona 3

Fragment notatki:


Sprawozdanie z ćwiczenia nr.4 Odżelazianie wody Cel ćwiczenia:  ocena skuteczności procesu odżelaziania wody przez napowietrzanie i filtrację Opis przebiegu doświadczenia:  wymieszano wodę surową ,pobrano 10ml próby i z niej pobrano  2,5 ml i oznaczono  z tego wyjściową zawartość żelaza ogólnego metodą kalorymetryczno- rodankową. Do próbki dodano kwasu solnego ,nadtlenku wodoru oraz rodanku potasu. Następnie  zmierzono stężenie żelaza za pomocą spektrofotometru. Włączono napowietrzanie oraz przepływ  wody surowej. Przebieg procesu kontrolowano pobierając próby wody o objętości 10ml po  5,10,15,30,45,60 minutach. Jednocześnie mierzono objętość wycieku z filtra w celu wyznaczenia  prędkości przepływu. Wyniki: 1.zawartość żelaza w wodzie surowej- 13,19 2.przebieg procesu odżelaziania wody: Nr próby Czas  trwania  procesu  [min] Objetość  wycieku z  filtra [dm3] Prędkość  przepływ u [dm3/h] Sumaryczna  objetość  wycieku z  filtra po  określonych  czasach  trwania  procesu [ml] Stężenie żelaza  po określonych  czasach trwania  procesu  [mgFe/dm3] 1 5 190 2280 190 4,73 2 10 170 1020 360 2,91 3 15 140 560 500 0,74 4 30 340 680 840 0,66 5 45 350 466 1190 0,59 6 60 340 340 1530 1,54 Obliczenia:  prędkość przepływu: 5min-190 dm3 60min-x x-2280dm3 sumaryczna objętość wycieku z filtra: próba nr 2- objętość wycieku z filtra z próbki 1 + objętość wycieku z filtra z próbki 2 Opracowanie wyników: Zależność zawartości żelaza w oczyszczonej wodzie od sumarycznej objętości uzdatnianej wody po określonych czasach trwania procesu: Zależność skuteczności odżelaziania od czasu trwania tego procesu: Obliczenia: Skuteczność odżelaziania  :  X=100%- μ   μ=m1/m0 *100% m1-stężenie żelaza w wodzie uzdatnianej m0-stężenie żelaza w wodzie surowej  m0=13,19 190 360 500 840 1190 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Zależność zawartości żelaza od sumarycznej objętości uzdatnianej wody V[dm3] C F e  [m g F e /d m 3 ] 0 5 10 15 30 45 0 20 40 60 80 100 120 Zależność skuteczności odżelaziania od czasu trwania procesu czas [min] s ku te cz n o ś ć  p ro ce s u  [% ] μ1=4,73/13,19 *100%=35,9% X1=100% -μ1=64,1% μ2=22,1 X2=77,9% μ3=5,6 X3=94,4% μ4=5 X4=95% μ5=4,5 X5=95,5 Wnioski: Wraz z upływem czasu objętość wycieku z filtra rośnie a prędkość przepływu maleje. Stężenie  żelaza po określonych czasach trwania procesu maleje a skuteczność procesu wraz z upływem  czasu wzrasta co oznacza że woda posiada coraz mniej żelaza czyli ćwiczenie wykonano  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz