Rodanki

Kationy 3 - omówienie

 • dr Andrzej Ostrowski
 • Chemia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1407

szafirowofioletowy jon kompleksowy rodanek mo¿na ekstrahowaæ alkoholem amylowym nastêpnie zabarwienie pog³êbia siê...

Wykład - substancje antyodżywcze, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Eugeniusz Grela
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3087

(izotiocyjaniany i tio., rodanki); zły metabolizm jodu, powiększenie tarczycy, obniż pobierania paszy Hemaglutyniny...

Cement i zaprawy - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. przew. kwal. II Artur Jerzy Popek
 • Ładunkoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1533

(w tworzywie). • chlorki, bromki, jodki i rodanki wykazują zmianę charakteru działania w zaleznosci od stężenia...

Identyfikacja wybranych kationów 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1358

Reakcja BK4 + KSCN (Rodanek potasu) - uzyskanie krwistoczerwonej barwy roztworu Równanie reakcji: a) Fe3...