Cement i zaprawy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cement i zaprawy - wykład - strona 1 Cement i zaprawy - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Cement magnezjowy lub cement Sorela   Cement magnezjowy otrzymuje się przez zmieszanie zmielonego magnezytu  kaustycznego  MgO  ze  stężonym  roztworem  krystalicznego  chlorku  magnezu  MgCl2  •  6H2O  lub  siarczanu(VI)  magnezu  MgS04  •  7H2O.  Spoiwo  to  wiąże  i  tężeje  na  powietrzu,  tworząc  twardą  masą,  w  wyniku  powstawania  twardych  związków  chemicznych,  krystalizujących  z  zaprawy.  Cement magnezjowy nie jest calkowicie odporny na wodę. Cement magnezjowy dobrze łączy się z  materialami wypełniającymi: mączka drzewna , trocinami, wiorami drzewnymi.  Tworzywo budowlane otrzymywane ze spoiwa  opartego  na  cemencie  magnezjowym oraz z  wypełniaczy z dodatkiem farb mineralnych nosi nazwą ksylolitu.  Magnezyt kaustyczny w transporcie morskim należy do ładunków wydzielających duze ilośći  pyłu. Transportowany jest luzem. Jest podatny na upłynnienie przy nadmiernym zawilgoceniu.  Cement i zaprawy cementowe   Cement  nalezy  do  spoiw  hydraulicznych.  Cement  z  woda.  tworzy  zaczyn  mający  zdolność  twardnienia  na  powietrzu  i  pod  wodą.  Po  stwardnieniu  pozostaje  wytrzymaly  i  trwaly  takze  pod  wodą.  Cement  zmieszany  z  wodą  po  pewnym  czasie  gęstnieje,  a  następnie  twardniejc,  tworząc  sztuczny  kamień.  Wiązanie  cementu  obejmuje  okres  od  rozpoczęcia  gęstnienia  do  początku  twardnienia.  Czas  wiązania  dla  cementu  portlandzkiego  wynosi  8-10  godzin,  okres  twardnienia  natomiast  28  dni.  Proces twardnienia  polega na  hydrolizie i  hydratacji skladnikow  cementu, m.in, zachodzą. następujące reakcje:  Ca2SiO4 + H2O = CaSiO3 + Ca(OH)2, 3Ca(AiO2)2 + 6H2O =  Ca3(A103)2+ 4A1(OH)3.  Powstajace  związki  o  koloidalnym  stopniu  rozdrobnienia  ulegają  przemianie  w  żele  o  właściwościach  klejących,  wskutek  czego  zaczyn  cementowy  (otaczajacy  ziarna  kruszywa)  przemienia je w twardy, sztuczny kamien o duzej wytrzymałości.  Jezeli proces twardnienia odbywa się w powietrzu, powstaje także węglan wapnia. Procesy te  zachodzaą początkowo  bardzo  szybko,  a  następnie  coraz  wolniej.  W  czasie  twardnienia  masy  cementowej  zachodzi  znaczny  jej  skurcz,  co  powoduje  wystąpienie  w  niej  rys,  skrzywieri  lub  pęknięć.  Jest  to  szczególnie  niekorzystne  w  ciągu  pierwszych  7-14  dni,  dlatego  w  tym  czasie  cement  należy  chronic  przed  bezpośrednim  naslonecznieniem.  Nalezy  go  także  polewac  wodą  potrzebną do procesu twardnienia. 

(…)

…; przyspieszający wplyw tej grupy związkow na
czas wiązania zaznacza się wyraznie przy koncentracji powyzej 10%;
• szklo wodne silnie przyspiesza wiązanie cementu; roztwor o zawartosci
15% krzemianu sodu powoduje prawie natychmiast wiązanie cementu, jednoczesnie znacznie
pogarsza konsystencję, zagęszczającą oraz obnizając wytrzymałość;
kwas węglowy, węglany oraz hig sodowy silnie przyśpieszają wiązanie
cementu…
… 10%;
• szklo wodne silnie przyspiesza wiązanie cementu; roztwor o zawartosci
15% krzemianu sodu powoduje prawie natychmiast wiązanie cementu, jednoczesnie znacznie
pogarsza konsystencję, zagęszczającą oraz obnizając wytrzymałość;
• kwas węglowy, węglany oraz hig sodowy silnie przyśpieszają wiązanie
cementu i jednoczesnie obniżają jego wytrzymałość;
• wiele soli powoduje poważne uszkodzenia…
….
Wplyw domieszek jest zroznicowanyr owniez w zaleznosci od stosunku
tlenku glinu (AlO3) do tlenku zelaza (Fe203), zawartosci tlenku krzemu (SiO2)
i alkaliow w cemencie. Ponadto dzialanie domieszek jest odmienne, gdy są
zmielone z klinkierem i jesli są dodane do gotowego cementu (w tworzywie).
• chlorki, bromki, jodki i rodanki wykazują zmianę charakteru działania
w zaleznosci od stężenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz