Ładunkoznawstwo

note /search

Cechy charakteryzujące jakość wyrobu

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ładunkoznawstwo
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2331

ŁADUNKOZNASTWO 14.10.2010R  Jakość- stopień spełnienia określonych wymagań    Wartość użytkowa- składa się z zespołu cech wynikających z cech technicznych i niekiedy  estetycznych    Rodzaje cech charakteryzujących jakość wyrobu:  -cechy użytkowe,   -cechy estetyczne,   -cechy ekonomiczne  -cechy t...

Jednostki transportowe. Szkło i folie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ładunkoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1232

ŁADUNKOZNASTWO 4.11.2010r    Surowce włókiennicze – klasyfikacja tkanin:  -jutowe  -lniane  -bawełniane  -z tworzyw sztucznych    Szkło  Zalety opakowań szklanych:  -nietoksyczność,   -nieprzepuszczalność dla płynów, pary wodnej, zapachów, gazów  -przezroczystość,   -łatwość formowania różnych kszt...

Podstawowe właściwości towarów

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ładunkoznawstwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1673

ŁADUNKOZNASTWO 21.10.2010  Podstawowe właściwości towarów:  -ciężar właściwy,   -gęstość względna  -gęstość nasypowa – stosunek masy zajmowanej przez dane ciało, do objętości, którą to ciało  zajmuje,   Wytrzymałość na rozciąganie  Rc=Fmax...

Podatności ładunków

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ładunkoznawstwo
Pobrań: 777
Wyświetleń: 3962

ŁADUNKOZNASTWO    7.10.2010r  Ładunkoznawstwo  jest nauką zajmującą całokształtem wiadomości o ładunkach:  -właściwościami towarów decydującymi o technice i technologii transportu  -metodami przygotowania towarów do transportu  -warunkami racjonalnego składowania, ładowania i przewozu ładunków  Zna...

Cechy fizyczne drewna - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ładunkoznawstwo
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1904

Cechy fizyczne drewna   Do  podstawowych  cech  fizycznych  drewna  należą:  barwa,  zapach,  połysk,  rysunek,  przewodnictwo  głosu,  ciepła,  twardość,  ciężar  właściwy  oraz  wilgotność.  Z  punktu  widzenia  transportu morskiego najb...

Cement i zaprawy - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ładunkoznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1743

Cement magnezjowy lub cement Sorela   Cement magnezjowy otrzymuje się przez zmieszanie zmielonego magnezytu  kaustycznego  MgO  ze  stężonym  roztworem  krystalicznego  chlorku  magnezu  MgCl2  •  6H2O  lub  siarczanu(VI)  magnezu  MgS04  •  7H2O.  Spoiwo  to  wiąże  i  tężeje  na  powietrzu,  twor...

Cement portlandzki - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ładunkoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1428

Cementy  portlandzkie są najwazniejszą grupą cementow. Przez wyprazenie mieszaniny zmielonych wapieni, gliny i  margli  otrzymuje  się  najpierw  klinkier  cementowy,  ktory  po  zmieleniu  daje  cement.  Przecietay  sklad  cementu  portlandzkiego jest nastejąujący:  •  tlenekwapnia CaO         62-...

Drewno - materiały wstępne - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ładunkoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

 DREWNO   Wiadomości wstępne   Spośród kilkuset gatunków drzew występujących na ziemi w transporcie morskim spotyka  się  zasadniczo  zaledwie  kilkadziesiąt  mających  największe  zalety  użytkowe.  Są  to  między  innymi: balsa, bambus, brzoza, b...

Gips i zaprawy gipsowo-wapienne - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ładunkoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

Gips i zaprawy gipsowo-wapienne       | Gips  jest spoiwem powietrznym uzyskiwanym przez wypalanie kamienia  gipsowego w  temperaturze  403-458  K  (130-185°C).  Składa  się  z  połwodnego  siarczanu  wapnia  i  bezwodnego siarczanu wapnia (anhydrytu).  2CaS04• 2H2O = (CaSO4)2 • H2O + 3H2O gips pal...

Skład chemiczny drewna - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ładunkoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1232

Skład chemiczny drewna   Drewno większości drzew w stanie świeżym zawiera przeciętnie około  59% substancji  organicznych, około 40% wody i 1% substancji mineralnych, natomiast drewno powietrzno- suche - około 84% substancji organicznych, 15% wody i 1% substancji mineralnych.  Skład chemiczny drewn...